blog | werkgroep caraïbische letteren

Advies slavernijmuseum is eenzijdig en weinig ambitieus

door Han van der Horst

De kans is levensgroot dat het kobalt, verwerkt in Uw mobiele telefoon, door Congolese kindslaven is gedolven. En zo zijn er nog veel meer importproducten die om zo te zeggen niet slaafvrij zijn. Net als in het verleden van de West-Indische en de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

Slaventransport in Afrika naar een schets van David Livingstone, gravure uit Horace Waller: The last journals of David Livingstone in Central Africa, from 1865 to his death, London, 1874.

De Raad van Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad hebben een eenzijdig en weinig ambitieus advies uitgebracht over het te stichten Nationaal Slavernijmuseum. Zij stellen voor dat men zich voorlopig beperkt tot de trans-Atlantische slavenhandel. Azië komt dan later aan bod. Wel benadrukken de adviseurs dat de gevolgen voor de hedendaagse samenleving duidelijk naar voren moeten komen.

Dat is een gotspe. 

Lees de column verder op de website Joop, 2 november 2021.

Voor meer kritische kanttekeningen bij de plannen voor een slavernijmuseum, zie Coen de Jong, ‘Hoe nationaal wordt het Nationaal Slavernijmuseum?’, Wijnia’s Week, 6 november 2021.


Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter