blog | werkgroep caraïbische letteren

Adieu aan de Nikkers, Koelies en Makambas

Prikkelend pleidooi om zwartwitdenken tegen te gaan in wetenschap, politiek en media

Met Adieu aan de Nikkers, Koelies en Makambas schreef sociaal-cultureel antropoloog, ontwikkelingssocioloog en wetenschapper dr Francio Guadeloupe een prikkelend essay over de stelling dat mensen niet blank, bruin of zwart zijn, maar tijdens hun leven blank, bruin of zwart worden gemaakt. Dit impliciete of expliciete rasdenken in de Nederlandse Caribistiek moet hoognodig veranderen.

Guadeloupe maakt in zijn essay duidelijk dat de Caraïbistiek, en in breder verband de Nederlandse politiek, de media en de maatschappij, haar terminologie hoognodig moet de-racialiseren. Zoals dr Karin Willems in het voorwoord van deze uitgave zegt: ‘Guadeloupe legt bloot dat we een loodzware last delen van een koloniaal verleden met haar raciale categorisering en rangschikking. Dit raciale denken komt tot uiting in pseudowetenschappelijke termen als Hindoestaan, Creool, blank. Guadeloupe stelt zich dan ook tot doel het radicaal ‘ontdenken’ van deze concepten.’

 

Denk niet zwart of wit

De boodschap die Guadeloupe wil uitdragen is dan ook dat we met zijn allen rasdenken in taal tegen zouden moeten gaan. Want dan komt er ruimte om mensen als individu te zien in plaats van een categorie. ‘Mijn intentie is mensen bewust te maken van hoe wij denken en spreken en hoe wij in de taal van bepaalde vooroordelen gebruikmaken. Dat iemand bruin is, of zwart of blank. Als je je dat realiseert, kun je niet-raciaal gaan leren denken. Dit essay is een eerste stap om het zwart of wit denken uit onze discours te weren en zo opnieuw te leren kijken naar de mens als individu.’

Dit boek is de weergave van de lezing die Guadeloupe gaf in het kader van de tweede Rudolf van Lier Lezing georganiseerd door de Werkgroep Caraïbische letteren in Leiden. Van Lier was van 1949 tot 1980 buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden in de sociologie en cultuurkunde van Suriname, de Nederlandse Antillen en het Caribisch gebied.

Dr Francio Guadeloupe (1971) is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en extraordinary research fellow aan de Universiteit van St. Maarten. Een belangrijk thema in zijn werk is de manier waarop het koloniaal verleden en de dynamiek van het kapitalisme invloed uitoefenen op nationale identificaties, multiculturalisme, mediaberichtgeving over etniciteit en religieuze bewegingen. Hij beschrijft zijn bevindingen in publicaties over sociaaleconomische processen in Nederland, Brazilië, Aruba, Saba en St. Maarten. Eerder schreef hij onder meer Chanting Down the New Jerusalem – Calypso, Christianity, and Capitalism in the Caribbean, in 2009 gepubliceerd bij University of California Press en Zo zijn onze manieren, visies op multiculturaliteit in Nederland (2007)

Boekinformatie
Adieu aan de Nikkers, Koelies en Makambas. Een pleidooi voor de deconstructie van het rasdenken in de Nederlandse Caraibistiek
Auteur: Francio Guadeloupe
Met een voorwoord van dr Karin Willemse
Uitgever: Totemboek, www.totemboek.nl
ISBN 978 90 77557 761
Nur 741
Aantal pagina’s: 46
Prijs: € 7,00

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter