blog | werkgroep caraïbische letteren

Ad fontes! De neerlandistiek moet terugkeren naar haar wortels

door Piet Gerbrandy

Het aantal studenten dat zich jaarlijks aan een studie Nederlands waagt is teruggelopen, zo erg zelfs dat de bacheloropleiding aan de VU inmiddels is opgeheven. En dat terwijl er in de huidige Nederlandse samenleving de nodige problemen spelen waaraan juist door de neerlandistiek het hoofd kan worden geboden.

 

In een reeks essays over de urgentie van de neerlandistiek identificeren verschillende specialisten de problemen en stippelen ze de koers uit die het vakgebied zou moeten varen om die problemen te adresseren. Na Frans-Willem Korsten, Saskia Pieterse en Marc van Oostendorp is het nu de beurt aan Piet Gerbrandy, classicus aan de Universiteit van Amsterdam, maar ook criticus, essayist, dichter en redacteur bij De Gids. Daarnaast was hij lange tijd leraar Klassieke Talen.

 

Wie niet zaait heeft niets te oogsten. Deze simpele waarheid speelt door mijn hoofd bij het lezen van al die stukken over de teloorgang van de neerlandistiek die de laatste tijd in diverse media verschijnen. Het symptoom, de leegloop van de opleidingen, is evident, maar over de diagnose bestaat minder eenstemmigheid en het paniekerig zoeken naar remedies getuigt van verregaande hulpeloosheid. Dat verergert de kwaal alleen maar, want wie wil er nu gaan studeren bij een instantie die ziek is? Vanzelfsprekend ben ik begaan met het lot van de patiënt. Ik vermoed echter dat de enige kans op genezing niet daar ligt waar de betrokkenen haar zoeken. Als het niet al te laat is.

 

 

Lees hier verder in de Nederlandse Boekengids, 27 mei 2019

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter