blog | werkgroep caraïbische letteren

Activistische historici lokken cultuuroorlog uit

door Piet Emmer

In mijn vorige bijdrage scheef ik dat het slavernijverleden nog nooit zo actueel was. Dat blijkt onder meer uit een interview in het Leidsch Dagblad van 28 augustus 2021, waarin Karwan Fatah-Black, universitair docent aan de universiteit in die stad zijn hart lucht als ‘de nieuwe duider van onze koloniale geschiedenis’. U begrijpt al waar dat ‘duiden’ op uitloopt: het verleden gebruiken om er volgens onze huidige morele standaard heel erg verontwaardigd over te zijn.

Karwan Fatah-Black

Daar is wel wat voor te zeggen, want het kolonialisme kende vele onrechtvaardige kanten, zoals het latente racisme, het betuttelende paternalisme en het gebrek aan democratie. Door al deze nadelen is het eigenlijk raadselachtig waarom het koloniale systeem meer dan vier eeuwen heeft bestaan.
Kwam dat alleen door keiharde onderdrukking? Die veronderstelling wordt niet gesteund door de getalsverhoudingen, want het aantal onderdrukkers (koloniale bestuursambtenaren, politie en leger) vormde meestal maar een miniem percentage van de gekoloniseerden. Zo dienden in Frans Afrika 450 soldaten (!) 14 miljoen Afrikanen in bedwang te houden. Die cijfers kunnen het kolonialisme niet verklaren. Er moeten andere factoren in het spel zijn geweest.

De kolonialen namen ook vooruitgang mee
Zouden de Afrikanen en Aziaten het kolonialisme wellicht als een middel hebben gezien om toegang te krijgen tot de vele verworvenheden van de moderne wereld en zich er daarom aanvankelijk niet tegen hebben verzet? Daar wil Fatah-Black niets van weten. Zo bestrijdt hij het feit, dat de meeste koloniale mogendheden in de loop van de negentiende eeuw Westers onderwijs in hun kolonies introduceerden, want Afghanistan en Irak zouden het tegendeel bewijzen.
Hij lijkt niet te beseffen dat deze twee landen nooit koloniën zijn geweest. Ook noemt hij de recente, lugubere ontdekking van graven bij de internaten voor Indiaanse kinderen in Canada een typisch voorbeeld van koloniale onderdrukking. Weer is het kolonialisme de verkeerde kop van Jut, want al sinds 1848 was het binnenlands bestuur een zaak van de Canadezen zelf.

Kolonialisme is niet de oorzaak van racisme
Is het racisme dan niet een gevolg van het kolonialisme? Beide hebben …

Lees de beschouwing van Emmer op de website Wynia’s Week, 25.09.2021

Hoog tijd om Nijntje van kleur te laten veranderen / foto Aart G. Broek [in Kinderboekenmuseum]
Winnie-the-Pooh is woke, maar Kikker … / foto Aart G. Broek [in Kinderboekenmuseum]
Fiep Westerdorp bij werk van Annie M.G. Schmidt: het ziet zwart van de witte mensen! / foto Aart G. Broek [in Kinderboekenmuseum]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter