blog | werkgroep caraïbische letteren

Achterbaks handelen

Brief over Sint-Eustius

Geachte voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties van Eerste Kamer en Tweede Kamer

van Jan Meijer

Graag zou ik willen geloven en zien dat Caribisch Nederland werkelijk een deel van Nederland is, met alle inwoners met dezelfde voorzieningen, rechten en plichten. Volgens mij, en noem mij gerust naïef, was dat in 2010 ook de bedoeling voor de drie BES-eilanden. Dat niet per direct de Nederlandse wet- en regelgeving – ik heb het eerder zo benoemd – aldaar is toegepast (met uitzonderingen die passen bij de status van openbaar lichaam) zie ik als een weeffout, maar steeds meer ben ik van mening dat het niet zozeer een foutje was, maar een vooropgezet (doch goed verborgen gehouden) plan.

Lees de brief verder in pdf (both in Dutch and in English)

Brandhout / foto Aart G. Broek

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter