blog | werkgroep caraïbische letteren

Ach, Ich bin ja so geil

Een broeierige avond over porno in de literatuur

In zijn befaamde en veelkantige essay De troost der pornografie uit Rudy Kousbroek zijn verbazing over het feit dat pornografie altijd op zoveel morele afkeuring stuit. Tegelijkertijd erkent hij dat er op het kunstzinnige vlak nog weinig eervols bereikt is binnen het genre. Hij besluit zijn betoog als volgt: ‘Ik schrijf nog wel eens een brochure met De tien meest gemaakte elementaire fouten en hoe ze te vermijden, gevolgd door Twintig nieuwe ideeën voor de eerste drie minuten van een pornografische film.’

Tirade pakt – nu Kousbroek ons helaas ontvallen is – de handschoen graag op en maakt een nummer waarin twintig schrijvers (m/v) zich buigen over Kousbroeks opvattingen over pornografie. Ze doen daarnaast een voorstel voor de eerste drie minuten van een pornofilm. Een aantal van de verhalen en essays wordt door de auteurs voorgelezen op een hoogstwaarschijnlijk broeierige SLAA-avond in de Laranjazaal van de Amsterdamse Hortus.

Het Tiradenummer bevat bijdragen van onder meer: Heleen Mees, Karin Amatmoekrim, Asher Boersma, Anton Dautzenberg, Manon Uphoff, Maartje Wortel, Tijs Goldschmidt, Arjen van Veelen en Nathan Vecht. In de Hortus zullen we de passievolle bijdragen horen van: Bianca Stigter, Marja Pruis, Christiaan Weijts, Marcel Möring, Andreas Vonder en Marjoleine de Vos. Na afloop blussen we het geheel af met een borrel. Toegang is gratis.

Organisatie: SLAA in samenwerking met Tirade.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter