blog | werkgroep caraïbische letteren

Abraham; Kroniek van een politieke dynastie

door Trix van Bennekom

Mijn nieuwe boek: Abraham; Kroniek van een politieke dynastie. De politieke levens van Julio, Toon en Jopie Abraham, beschreven tegen het decor van de tijd waarin hun carrières zich afspeelden.

Op de boekomslag Julian Antonio Abraham, die in 1870 in Monte Libanon werd geboren en via New York en Venezuela in 1903 op Curacao terecht kwam. Ik had alleen maar zijn trouwboekje, maar het is gelukt het leven van de onbekende aartsvader te reconstrueren en te beschrijven. Een intrigerend verhaal.
Ik heb lang aan het boek gewerkt, er er ligt heel veel onderzoek aan ten grondslag.  De verwachte publicatiedatum is 1 mei, er komen boekpresentaties op Bonaire en in Nederland, maar omdat er ook veel Curaçao en Aruba in het verhaal zit, hoop ik daar ook het boek onder de aandacht te brengen.

[ontleend aan Facebookpagina van Van Bennekom]

 

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter