blog | werkgroep caraïbische letteren

Aanvaarding van ziel en intuïtie

De Stichting Palither (Past Life Therapie) heeft de psycholoog dr. Ronald van der Maesen (78) uitgenodigd een lezing te verzorgen naar aanleiding van de door hem in 2010 gepubliceerde boeken: Terugkeer van de ziel en Ontmoeting met reïncarnatietherapie. Van der Maesen zal op vrijdag 14 januari in theater Unique ingaan op het belang van de aanvaarding van ziel en intuïtie, niet alleen in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook voor onze persoonlijke groei en ontwikkeling en op de hulp die past life- of reïncarnatietherapie daarbij kan bieden. De lezing loopt vooruit op een vanaf 5 februari door Van der Maesen te geven cursus van 9 lessen ‘persoonlijke groei, ziel en spiritualiteit’, waaraan ook een aantal therapeuten uit Suriname hun medewerking verlenen.

on 12.01.2011 at 14:14
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter