blog | werkgroep caraïbische letteren

‘Aankomende leerkrachten zwak in Nederlands’

door Naomi Hoever

PARAMARIBO – “Studenten van de opleiding ‘De nieuwe leerkracht’ zijn zwak in de Nederlandse taal.” Tot deze conclusie komt Hortence Promes, directeur van het SPI, het grootste pedagogische instituut van het land. De examenresultaten zijn woensdag bekend geworden en veel studenten moeten een herexamen doen voor het vak Taal en Communicatie.

 

Aankomende leerkrachten beheersen niet de basisbegrippen die zij al op de lagere school hadden moeten kennen, zegt de SPI-directeur. Zij wijt de lage cijfers voor het vak Taal en Communicatie aan de houding van de hedendaagse studenten. “Ze kunnen het wel, maar hebben een attitudeprobleem.” De kwaliteit van de leerkrachten die uiteindelijk afgeleverd worden, is volgens haar goed, maar vorig jaar was de output beter.

Promes is van mening dat studenten nu anders ingesteld zijn dan vroeger. “Ze willen niet studeren.” Motivatie speelt een belangrijke rol. Van de 186 studenten die dit jaar examen hebben gedaan bij de opleiding ‘De nieuwe leerkracht’ van het SPI zijn 89 direct geslaagd terwijl 56 herexamen doen en 41 zijn afgewezen.

De opleiding is gericht op wat een leerkracht moet kennen en kunnen om op een basisschool te werken. Voorheen was het vertrekpunt de kennis van studenten in een reeks vakken. De opleiding Kweek A en Kweek B tot leerkracht voor het basisonderwijs was verworden tot een vangnet voor leerlingen die geen andere studiemogelijkheid hadden.

De instapeisen waren behoorlijk laag en de opleiding genoot bij de burgerij nauwelijks aanzien. De vernieuwing wordt sinds oktober 2012 gefaseerd doorgevoerd op de pedagogische instituten SPI, ACI en CPI. De opleiding begon als een middelbare beroepsopleiding, maar zal in de eindfase overgaan in een hogere beroepsopleiding.

[uit de Ware Tijd, 16/07/2018]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter