blog | werkgroep caraïbische letteren

‘Aandacht voor andere verhalen en perspectieven uit de geschiedenis is hoognodig’

Inez Blanca van der Scheer [Aruba] wil dat andere perspectieven van de geschiedenis meer aandacht krijgen.

‘Het zou educatief zijn als scholieren in Nederland ook een Caribische, Indonesische of Surinaamse leeslijst kregen.”

‘De geschiedenis is een van de fundamenten waarop onze samenleving is gebouwd. Als we willen begrijpen wie wij zijn en waar bepaalde systemen van ongelijkwaardigheid in onze samenleving vandaan komen, is het belangrijk die geschiedenis te kennen. Helaas is de Canon van Nederland tot op de dag van vandaag nogal eenzijdig.
Lees verder in de Volkskrant, 14 juni 2019.

2 comments to “‘Aandacht voor andere verhalen en perspectieven uit de geschiedenis is hoognodig’”

  • Wie is toch de lafaard (m/v) die, steeds als kolonialisme, postkoloniale verhoudingen, slavernij, racisme etc. hier aan de orde komen, zich verschuilend achter een cartoon, allerlei zure en sarcastische opmerkingen plaats?
    Ik raad hem/haar aan ‘het ironische van de ironie’ van Mulisch te lezen en dit betoog toe te passen bij een analyse van ‘het sarcastische van zijn/haar sarcasme’.
    John Schuster

  • @ John Schuster / Gegeven de zorgvuldigheid waarmee de webredactie de privacy van onze medewerkers bewaakt, krijgt de maker van de cartoons – die bij ons wel bekend is – naar de lezers toe alle door de cartoonist gewenste anonimiteit. Je zult dit weten te respecteren. [Aart G. Broek, vanwege de webredactie]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter