blog | werkgroep caraïbische letteren

A.C. Henriquez – Belangeloosheid

Mijn God, geef aan een meid,
De grootste zedigheid,
De poezeligste handjes,
De kleenste en witste tandjes,
Den meest beschaafden geest.
Het netste en schoonste leest,
De sprekendste der oogjes,
Fluwele wenkbrauwboogjes,
Geef haar een vel zo fijn,
Als ’t allerfijnst satijn,
Een stem vol melodij,
En… schenk haar dan aan mij.

De Curaçaosche Courant, 15 december 1849

[Gecit. naar: Wim Rutgers, Het nulde hoofdstuk van de Antilliaanse literatuur. Koloniale poëzie in de Curaçaosche Courant. Oranjestad: Charuba, 1988, p. 348.]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter