blog | werkgroep caraïbische letteren

We hebben 55 zoekresultaten voor je gevonden.

‘Herstelbetalingen voor slavernij? Je moet niet overdrijven’

Interview emeritus hoogleraar Henk den Heijer

Henk den Heijer oogste nogal wat verontwaardiging met zijn bevindingen over de slavenhandel. Zo zouden volgens hem slaven op schepen minder wreed zijn behandeld dan werd gedacht. Nu de hoogleraar zeegeschiedenis afscheid neemt, blikt hij terug.

door Cor Speksnijder lees verder…

Caricom-rapport herstelbetalingen slavernij in februari klaar

 
 
door Peter Hofmann
Curaçao – De Commissie Herstelbetalingen van de Caricom is in februari klaar met het rapport over herstelbetalingen voor de slavernij. De commissie meldde dinsdag dat het zes onderwerpen op de agenda heeft gezet. Die moeten besproken worden met de vroegere koloniale mogendheden.
 
Die zes onderwerpen zijn volksgezondheid, onderwijs, culturele instituties, culturele ontheemding, psychologisch trauma en de wetenschappelijke en de technologische achterstand. Die zouden tijdens een ontmoeting van de regeringshoofden van de Caricom-landen besproken moeten worden. Eerder lieten de landen al weten een Brits advocatenkantoor in de arm genomen te hebben om langs juridische weg herstelbetalingen af te dwingen.
Gezondheid
Volksgezondheid is een belangrijk onderwerp. Volgens commissievoorzitter Hilary Beckles lijdt de bevolking van Afrikaanse origine veel meer dan anderen aan diabetes type 2 en hoge bloeddruk. Volgens Beckles heeft dat zijn oorsprong in de koloniale periode.
Cultuur
De commissie hekelt ook het gebrek aan culturele instituties in de Cariben. “De Europeanen hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van instituties zoals musea en onderzoekscentra om hun burgers een kijk op de koloniale geschiedenis mee te geven die hen definieert als heersers en begunstigden van de slavernij”. Dergelijke faciliteiten kent het gebied niet. Met de transatlantische slavenhandel werden slaven ook van hun lokale cultuur ontheemd, betoogt de commissie.
Dehumanisering
De vier eeuwen durende dehumanisering, waarin slaven niet als mens geclassificeerd werden, heeft zijn sporen nagelaten, stelt de commissie-Beckles. Ook het gebrekkige onderwijs komt volgens de commissie voort uit de slavernij. De Engelsen verlieten hun koloniën in een staat waarin 70 procent van de bevolking analfabeet was. Datzelfde constateren Beckles en de zijnen ook op het gebied van wetenschap en technologie. Die achterstand heeft het gebied niet in kunnen lopen.
[van versgeperst.com, 12-12-2013]

Herstelbetalingen, slavernij en kolonialisme

Op 27 juni 2010 wordt bij de Vereniging Ons Suriname in Amsterdam een internationaal symposium gehouden: Herstelbetalingen, Slavernij en Kolonialisme. Tijdens het symposium presenteren wetenschappers uit diverse landen papers over dit thema.

Het symposium wordt geopend door Prof. Dr. Humphrey Lamur, die toonaangevende studies heeft verricht op het gebied van slavernijgeschiedenis.

Drs. Armand Zunder, econoom, presenteert de resultaten van een diepgaande studie over de omvang van herstelbetalingen voor het kolonialisme in Suriname.

Veronique Helenon, Associate Professor aan de Florida International University maakt een vergelijking tussen de discussie over herstelbetalingen in Frankrijk en de Verenigde Staten.

Fernne Brennan, Senior Lecturer aan de University of Essex behandelt de discussie in Engeland en gaat in op de juridische aspecten van herstelbetalingen.

Ramon Grosfoguel, Associate Professor aan de University of California Berkely maakt een vergelijking tussen herstelbetalingen voor de Joodse en de zwarte holocaust.

De dagvoorzitter van de conferentie is de Surinaamse econoom en historicus Sandew Hira.

De voertaal tijdens het symposium is Engels.

Organisatie
Het symposium wordt georganiseerd door de Vereniging Ons Suriname en het International Institute for Scientific Research (IISR) met ondersteuning van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee)

De toegangsprijs voor het symposium bedraagt 10 euro.
Aanmelding vooraf is verplicht.

Meer informatie en aanmelden voor het symposium: www.iisr.nl
telefonisch: 070-36 36 728
per email: info@iisr.nl

Datum: zondag 27 juni 2010
Tijd: van 10.00 tot 17.00 uur
Plaats: Vereniging Ons Suriname
Zeeburgerdijk 19-21
1093 SK Amsterdam

Herstelbetalingen

Op zondag 20 juni 2010 wordt het boek van Armand Zunder, Herstelbetalingen; De ‘Wiedergutmachung’ voor de schade die Suriname en haar bevolking hebben geleden onder het Nederlands kolonialisme gepresenteerd bij de Vereniging Ons Suriname. Het eerste exemplaar van het boek wordt aangeboden aan Barryl Biekman, voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden. Armand Zunder wordt geïnterviewd door Rudy Lion Sjin Tjoe.

Armand Zunder. Foto © Henk Hendriks

Geert Wilders gijzelt de publieke opinie met zijn bewering dat de immigratie van niet-westerse etnische groepen Nederland 7,2 miljard euro per jaar kost.

Nederland moet Suriname ten minste 50 miljard euro betalen voor de schade die Suriname heeft geleden onder de Nederlandse slavernij. Dat concludeert de Surinaamse wetenschapper Armand Zunder in zijn boek ‘Herstelbetalingen’ De ‘Wiedergutmachung’ voor de schade die Suriname en haar bevolking hebben geleden onder het Nederlands kolonialisme

In het boek gaat Zunder in op de volgende aspecten:
-Wat heeft Nederland verdiend aan de kolonisatie van Suriname?
– De genocide op de Inheemsen, de misdaad tegen de menselijkheid gedurende 250 jaar slavernij en de gedwongen arbeid tot 1940 door geimporteerde contractarbeiders op de plantages in Suriname.
-Tenslotte de uitgemergelde staat van de Surinaamse economie die Nederland na het kolonialisme heeft achtergelaten.

Herstelbetalingen: 50 miljard euro
Zunder heeft uitgerekend dat Nederland 50 miljard euro zou moeten betalen aan Suriname en aan haar bevolking voor het menselijke leed dat ze heeft veroorzaakt tijdens het kolonialisme en de bedragen die betaald hadden moeten worden als compensatie voor het werk dat is verricht.

Kolonialisme en Wetenschap
De studie van Armand Zunder is om verschillende redenen zeer belangrijk. Voor het eerst plaatst een wetenschapper het thema herstelbetalingen in de context van de Nederlandse koloniale geschiedenis zo scherp op de wetenschappelijke en maatschappelijke agenda. Hiermee introduceert Zunder een belangrijke vernieuwing in de Nederlandse koloniale geschiedenis. Zunder opent met deze studie de deur van een kamer vol taboes. Waar andere wetenschappers ervoor terugdeinzen om de aard van slavernij te analyseren, gaat Zunder vele stappen verder. Hij fileert de verschillende traditionele opvattingen over slavernij en kolonialisme op basis van uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve gegevens en toont hun enorme zwakte aan.
Zunder legt verbanden tussen het beleid van de kooplieden-bankiers en de regentenelite in Nederland – met name in Amsterdam – en de creatie van de kolonie Suriname. Tot nu is vaak de Surinaamse samenleving beschreven als een op zichzelf staande samenleving die weliswaar verbonden was met Nederland, maar meer als een last dan een lust. Op basis van een gedegen kennis van de Nederlandse geschiedenis en feitenmateriaal uit de archieven legt Zunder de verbanden bloot, die door anderen verzwegen of niet gezien zijn.

Economische geschiedenis
Zunder’s studie is de meest uitgebreide studie van de historische ontwikkeling van de Surinaamse economie. Zijn statistische bijlage bevat economische gegevens (kwalitatief en kwantitatief) die tot nu toe moeilijk beschikbaar waren. Zunder maakt een vertaling die vaak afwezig is in de Surinamistiek: de verbinding tussen wetenschappelijke analyse en beleid. Hij maakt een uitgebreide uitwerking van hoe de resultaten van zijn studie vertaald kunnen worden in een beleid m.b.t. herstelbetalingen.

Datum: zondag 20 juni 2010
Aanvang: 15.00 uur
Plaats: Vereniging Ons Suriname
Zeeburgerdijk 19-21
1093 SK Amsterdam
Aanmelden: info@veronsur.org
Entree: vrij

Voor een vrij Suriname

door Alice Boots en Rob Woortman


De Surinaamse schrijver en verzetsstrijder Anton de Kom bleef lang vergeten, tot hij werd opgenomen in de hernieuwde canon van de Nederlandse geschiedenis. Het was De Koms levensdoel om de Surinaamse bevolking te bevrijden van koloniale onderdrukking.

lees verder…

Er staat geen rekening open met het slavernijverleden

Het is slecht als jongeren denken dat ze nog steeds slachtoffer zijn van oude onderdrukking. De discussie over herstelbetalingen voor de slavernij voedt dat idee, schrijft . lees verder…

Hoe zetten we excuses voor slavernijverleden om in harde munt?

door Wim Bossema

Het was een week vol slavenhandel en slavernij. Maandag, 1 juli, vierden we de afschaffing van de slavernij, Keti Koti. Vorige week besloot Amsterdam bij de volgende herdenking namens de stad excuses aan te bieden aan de slachtoffers en hun nazaten. Waarvoor precies wil GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink nog een jaartje laten uitzoeken. lees verder…

Hij kan er niets aan doen

door Tommy Wieringa

In 1957 beschreef Marga Minco in het autobiografische verhaal Het adres hoe een verweesde Joodse dochter na de oorlog vergeefs probeert de bezittingen van haar vermoorde ouders terug te krijgen. lees verder…

Bracht de slavernij u voordeel? Leg rekenschap af

Excuses voor de slavernij zijn betekenisvol als ze komen van de families die de voordelen van slavernij en kolonialisme erfden, schrijft . lees verder…

Mitchell Esajas reageert op De Telegraaf

Even een reactie op het ophitsende stukje van Weird Duk (Wierd Duk en Marcel Vink in de Televaag (long read)

Vandaag werd ik wakker en vond ik wat verontrustende berichten in mijn inbox. Ik zou in de Telegraaf staan. Meestal is dat geen goed teken. Ik stond vroeg op om aan het werk te gaan en kocht – met pijn in mijn hart omdat ik mijn geld liever niet aan dat propagandakrantje besteed – een exemplaar. Ik sloeg de pagina om en barstte in tranen van het lachen uit. lees verder…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter