blog | werkgroep caraïbische letteren

We hebben 74 zoekresultaten voor je gevonden.

Don Walther Donner overleden

door Michiel van Kempen

Vandaag bereikte ons het bericht dat gisteren, donderdag 1 september 2022, is overleden Walther Donner, jurist, econoom, hoogleraar, politiek commentator zonder vrees, verteller, veelschrijver. Een van de meest productieve auteurs die Suriname heeft voortgebracht is heengegaan. Buiten zijn land van herkomst zullen weinigen zijn naam kennen, maar hij vond zichzelf wereldbekend en hij was er niet zuinig mee om zijn eigen werk lof toe te zwaaien: hij had ‘tienduizenden’ van zijn boeken verkocht en deed niet onder voor Margaret Mitchell (Gone with the Wind),  Frederick Forsyth (The Day of the Jackal), of Harold Robbins (The Carpetbaggers). Walther Donner werd 92 jaar.

lees verder…

Don Walther Donners De politici

 door Carlo Jadnanansing

Een partijtje schaak met als inzet duizend gulden vormt het begin van De politici van Walther Donner, dat zich afspeelt in het gok- en eethuis van Mok, ergens in de binnenstad van Paramaribo eind jaren 40 van de twintigste eeuw. Het is vlak na de Tweede Wereldoorlog en de Nederlandse koningin heeft haar koloniën autonomie toegezegd. Suriname maakt zich op voor de Ronde Tafel Conferenties. In 1948 wordt het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen ingevoerd.

lees verder…

Don Walther Donner: chroniqueur pur sang

De rubriek Herlezen vraagt aandacht voor boeken die langer geleden zijn verschenen en de moeite van het herlezen waard zijn. Suggesties? Laat het ons weten via ons emailadres. Vandaag een stuk over Switi Sranan uit 1990 van Don Walther Donner, dat onlangs werd herdrukt.

door Carlo Jadnanansing

De eerste uitgave van Switi Sranan verscheen in 1990 maar deze is reeds decennia geleden uitverkocht. Kort geleden heeft de stichting Don Walther Fonds op verzoek van velen besloten een herdruk uit te geven. Ralicon heeft de taak op zich genomen het boek te redigeren en in een nieuw jasje te steken. lees verder…

Porter beziet/herziet Don Walther

In reactie op het gisteren op deze blogspot geplaatste interview met Don Walther/ Walther Donner zond onze bloedeigen hoffotograaf Nicolaas Porter ons deze foto.

Don Walther (Walther Donner)

Portret van de Surinaamse schrijver Don Walther (ps. van Walther Donner), gemaakt door de in Suriname werkzame fotograaf Nicolaas Porter. Nr. 111 in de reeks fotoportretten die Porter in opdracht van de Werkgroep Caraïbische Letteren maakt. Voor informatie kunt U mailen naar: nicolaasporter@hotmail.com. Wie de hele reeks wil zien kan hieronder klikken op het label Werkgroepportretten.

Don Walther – Opnieuw raaskallen

We hebben een nieuwe bezigheid gevonden. Het drammen. Er wordt nu gedramd om 10 oktober tot nationale vrije dag te verheffen. De drammers kennen de historie van ons land niet of doen bewust aan volksverlakkerij. De drammers willen ons doen geloven dat alleen de Aukaners zich vrij hebben gevochten. 10 oktober is immers de dag dat vrede met hun voorouders werd gesloten. De feiten zijn anders.

lees verder…

Twee romans van Walther Donner

Bij uitgeverij Ralicon zijn twee romans verschenen van Don Walther Donner namelijk Boete zonder schuld – roman van een verwoest leven 250 pagina’s en Peter Pendergast alias Ananse the Great (a political comedy) 150 pagina’s. lees verder…

Professor Walther Donner: ‘Ik ben als romanschrijver wereldbekend’

door Tanya Wijngaarde

Onlangs werd professor Walther Donner in de Ware Tijd omschreven als ‘de bekendste Surinaamse schrijver van het Caribisch gebied’. Zelf noemt hij zich ‘wereldbekend’ als romanschrijver. Toch blijken maar weinig Surinamers van hem gehoord te hebben. Voor Parbode aanleiding om onmiddellijk langs te gaan bij deze miskende auteur.  

lees verder…

Walther Donner zoekt naar een remedie

door Walther Donner

Beste Arlette,

Naar aanleiding van de vele commentaren op je prachtige epistel even een korte notitie. [Het opstel van Codfried vindt u hier en hier; het antwoord van Pim de la Parra hier – red. CU.]

Een van de mooiste voorvallen uit de historie vind ik de ophanging van Oliver Cromwell. Oliver Cromwell (1599-1658) maakte in 1649 een eind aan de Engelse monarchie. Koning Karel I werd kopje kleiner gemaakt. Engeland werd kortstondig een republiek onder zijn bewind. Hij veroverde Ierland en Schotland, en regeerde als Lord Protector van 1653 tot zijn dood in 1658. Hij werd begraven in Westminster Abbey. Tijdens zijn bewind werden naar schatting een miljoen Schotten en Ieren als slaaf verkocht onder meer naar Barbados en Jamaica. Het aantal is misschien ietwat gechargeerd.
Zijn Commonwealth stortte na zijn dood in en de koninklijke familie werd gerestaureerd in 1660. Nadat de royalisten de macht heroverd hadden werd zijn lichaam opgegraven en met alle regelen der kunst alsnog opgehangen.

Na lezing van het commentaar van Pim de la Parra op je mening kwam ik op een briljant idee. (Als Nobelprijzen werden uitgereikt voor briljante gedachten kwamen Pim en ik als duo zonder meer beslist in aanmerking).

Een grondbrief van 1 Mei 1675 luidde als volgt: „Pieter Versterre, gouverneur van de provincie, rivieren en districten van Suriname, etc, vergunneende permittere mits dezen aen Jan N., omme op te neemen ende in vrijen eigendom te besitten een stuck lant, groot 800 ackers, waer hij hetselve bequaem sal vinden, mits niet doende tot nadeel van d’Indiaenen ofte eenige vorige concessiën, ende sal tselve ter behoorlijcker tijt ter secretarie laten prothocolleren. Actum Paramaribo, den 1 Mey 1675″.

Een andere, van 1683 (dus acht jaar later), luidde: „Laurens Verboom, commandeur van de provintie van Suriname, etc,

vergunnen en permitteeren bij deesen aen Andries Masserd

op te nemen en in vrijen eigendom te besitten de nombre van 1500 ackers lant in de riviere de Commewine,etc, mits niets doende ten nadeele van de Indianen ofte eenige vorige concessie“;

Ik kom op de volgende taalfouten bij vergelijking van de twee grondbrieven.

provincie, provintie

vergunneende, vergunnen

permittere, permitteeren

neemen, nemen

groot == nombre

tot nadeel ten nadeele

d’Indiaenen Indianen

concessiën concessie

Wat zouden Pim de la Parra en de heer Snijders van Parbode genoten hebben als ze in die tijd geleefd hadden. Ze zouden beslist overuren gemaakt hebben met het zoeken naar taalfouten. Is het geen goed idee om de ambtenaren die deze grondbrieven hebben geschreven alsnog op te graven en op te hangen? Daarmee doen wij hen een groot genoegen. Ik zorg ervoor gecremeerd te worden zodat ik niet hoef te worden opgehangen na mijn dood wegens mijn taalfouten.

Tot ziens

Don Walther Donner die nog steeds zoekende is naar een therapie tegen de krabbenziekte.

[van de site van Schrijversgroep ’77, 4 februari 2012]

Walther Donner verzendt gratis boek

Op aanvraag per email naar laetitiabooks@hotmail.com kunt u gratis leesvoer van Walther Donner ter beschikking krijgen. Het gaat om het boekje Suriname en de Caricom. Professor Donner staat bekend om zijn uitvoerige analyses over de Surinamer en zijn relatie tot zichzelf en het buitenland. Ook is van hem bekend dat hij graag zijn standpunten met anderen wil delen, en door het innemen van een scherpe positie de ander tot denken wil aanzetten. In dit kader is de gratis verspreiding van het boekje volledig op zijn plaats.

[bericht van Schrijversgroep ’77]

Hariandi Todirijo winnaar derde Donner-schrijfwedstrijd

door Hilde Neus

Op zaterdagavond 17 oktober is de uitslag van de Walther Donner verhalenwedstrijd 2023 bekendgemaakt in het Nationaal Archief Suriname.

lees verder…

Winnaars schrijfwedstrijd Donner/Self-reliance

Hariandi Todirijo won met het verhaal ‘Lieliek en de onzichtbare spuiter’ de derde Donner Schrijfwedstrijd, en kreeg daarvoor SRD.20.000. Het is zijn eerste schrijfwedstrijd. Voor hem is “Schrijven een manier om je gedachten te regelen”. Hij heeft ‘met hart en ziel’ geschreven. Todirijo schrijft poëzie en verhalen. De uitreiking vond plaats in het nationaal archief.

lees verder…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter