blog | werkgroep caraïbische letteren

De Parelduiker over Faverey en Medardo de Marchena

De Parelduiker doet op een toegankelijke, niet-academische manier verslag van speurtochten naar de verborgen schatten van de literatuurgeschiedenis. Onder het mom van het aan Multatuli ontleende idee ‘Een parelduiker vreest de modder niet’ belicht De Parelduiker niet alleen de verborgen zijde van bekende auteurs, maar haalt het tijdschrift ook vergeten schrijvers boven water.

In het nieuwste nummer – jaargang 27, nr. 5 [december 2022] – onder meer:

Hans Faverey

De verborgen Surinaamse geschiedenis van Hans Faverey
De dichter Faverey (1933-1990) bracht zijn eerste levensjaren door in Suriname. Later zei hij er geen herinneringen aan te hebben en nergens in zijn poëzie lijkt hij toespelingen op zijn land van herkomst te maken. Maar in de literaire nalatenschap vond Erik Lindner (prachtig geïllustreerde) brieven van Favereys in Suriname achtergebleven vader die licht werpen op Favreys gecompliceerde verhouding, niet alleen met de vader maar ook met het moederland.

Medardo de Marchena, op oudere leeftijd, Bonaire – collectie familie De Marchena-Thodé

Een Antilliaanse held: Medardo de Marchena
De afgelopen jaren is de ster van Anton de Kom en zijn boek Wij slaven van Suriname flink gerezen. Maar in wat ooit ‘de Nederlandse West’ heette, was er nog iemand die fel ageerde tegen de Hollandse overheersing. In 1929, dus vijf jaar vóór Anton de Kom. Zijn naam: Medardo de Marchena. Over hem en zijn werk een bijdrage van Michiel van Kempen.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter