blog | werkgroep caraïbische letteren

Lezing Hariëtte Mingoen over Javanen en gezondheidszorg

Hariëtte Mingoen heeft voor de Stichting voor Surinaamse Genealogie een lezing binnen het thema van de Konmakandra van 2020 (gezondheidzorg). Hariëtte Mingoen verzorgt de online bijeenkomst: ‘Gezondheid, Ziekten en traditionele Gezondheidszorg bij de Javanen. Hoe kennis hierover helpt om het leven van de Javaanse voorouders beter te begrijpen.’

Hariëtte Mingoen

Mingoen gaat in op de omstandigheden vóór vertrek en tijdens de reis van
de Javaanse contractarbeiders vanuit Nederlands-Indië naar Suriname en op de sociaaleconomische situatie in Suriname eind 19de-begin 20ste eeuw, die van invloed waren op de gezondheidstoestand van de Javanen. Ook zullen de demografische groei en de ziekten die heersten onder de Javaanse bevolkingsgroep (tot ca. 1950), worden belicht. Vervolgens wordt u meegenomen naar de traditionele manieren waarop Javanen zich gezond houden en de zorgen die er momenteel zijn over de gezondheid van de Javanen.

Hariëtte Mingoen is geboren op Visserszorg, district Commewijne, Suriname. Zij studeerde niet-westerse sociologie aan de Universiteit van Leiden. In haar loopbaan in ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse betrekkingen was ze senior beleidsmedewerker voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook heeft ze als consultant opdrachten uitgevoerd, voornamelijk voor de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Zij heeft zitting gehad in besturen van Haagse organisaties: stichting Rukun Budi Utama (voorzitter), Platform Allochtone Ouderen (secretaris), Welzijnsorganisatie Schilderswijk (Raad van Toezicht) én van het Zeister Zendingsgenootschap (voorzitter). Sinds 2000 is zij voorzitter van Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI). Deze stichting zet zich in om de migratiegeschiedenis en het cultureel erfgoed van Nederlanders van Javaans- Surinaamse afkomst op de kaart te zetten. Behoud van bijna verloren erfgoed vormt een speerpunt. In het kader van de implementatie in Nederland van het UNESCO Verdrag ter bescherming van immaterieel cultureel erfgoed heeft de stichting, als penvoerder voor het Netwerk Surinaams-Javaanse Gamelan, zich ingespannen om de bijna verloren Surinaamse variant van de gamelan te laten bijschrijven op de Erfgoed Inventaris van Nederland. De bijschrijving is door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) bekend gemaakt in december 2020.

Datum

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op: zaterdag 27 maart 2021 van 14:00-15:30 uur (voor Suriname: 10:00-11:30 uur).

Wilt u deze datum vastleggen in uw agenda?

Op vrijdag 26 maart ontvangt u een herinneringsmail met daarin de link die u toegang geeft tot de online-bijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden door middel van ZOOM. Ook deze keer ontvangt u bij die mail een handleiding met een korte instructie hoe u de ZOOM applicatie kunt downloaden (alleen als u voor het eerst met Zoom werkt) en hoe u kunt inloggen voor de bijeenkomst.

We hopen van ganser harte dat u ook deze bijzondere bijeenkomst volgt.  De applicatie maakt het mogelijk dat alle donateurs de bijeenkomst online kunnen bijwonen, dus verwachten wij deze keer nog veel meer donateurs te ontmoeten dan tot nu toe.

Deelname door introducés: 

Introducés die eerdere online bijeenkomsten in het kader van de Konmakandra 2020 hebben bijgewoond, zijn tevens uitgenodigd voor de lezing van Hariëtte en ontvangen deze mail daarom ook.

Indien u een nieuwe introducé deze online bijeenkomst wilt laten bijwonen, is dat ook mogelijk. Wel vragen wij u om de naam en het emailadres van de introducé/ belangstellende door te geven op: info@surinaamsegenealogie.nl

Tevens vragen wij van hen een vrijwillige bijdrage, die zij kunnen storten op rekeningnummer: NL36RABO 0334996376, op naam van: Stichting voor Surinaamse Genealogie. Omschrijving: Online bijeenkomst 27/03/2021             

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter