blog | werkgroep caraïbische letteren

65 jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking: hoe nu verder?

Debat en boekpresentatie: 2 oktober Pakhuis De Zwijger, Amsterdam

 

Met een bijdrage van ƒ1,5 miljoen aan het VN-programma voor internationale technische hulp zette de Nederlandse regering op 3 oktober 1949 haar eerste schreden op het pad van de ontwikkelingssamenwerking. Nu, 65 jaar later, vragen de samenstellers van Hoe nu verder? zich af: wat is er bereikt? Maar vooral: wat zijn de nieuwe uitdagingen?

Hoe nu verder? wil richting geven aan het debat over de toekomst van internationale samenwerking, de discussie aanzwengelen en alternatieve inzichten presenteren over hoe Nederland in de toekomst kan bijdragen aan het oplossen van het mondiale armoedevraagstuk. Het boek bevat bijdragen van beleidsmakers, politici, wetenschappers, journalisten en directeuren van ontwikkelingsorganisaties. Zij geven geen kant-en-klare oplossingen, maar analyseren OS vanuit Nederlands en mondiaal perspectief. Hoe nu verder? 65 jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking samenstelling: Stefan Verwer, Lau Schulpen & Ruerd Ruben De inhoudsopgave en inleiding van Hoe nu verder? kunt u hier lezen. verkoopprijs: €17,50 boek bestellen via www.lmpublishers.nl Funny-Chinese-Mistranslation-26

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter