blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Islam en de ontwrichting van de samenleving: Gert Jan Geling en Walter Palm

Gert Jan Geling schreef het boek Wordt het nog wat met het Islamdebat? Walter Palm het boek Het sluipend gif van de Islamofobie. Beide heren spreken over de islam, de resultaten van het debat en de maatschappelijke ontwrichting.

Walter Palm

Geen debat is al zo lang en intensief in Nederland gevoerd als het islamdebat. Of het ooit nog tot een uitkomst leidt waarmee alle partijen kunnen leven, is de vraag. Tenminste als de betrokkenen met elkaar in gesprek blijven, want steeds meer spelers trekken zich terug in hun eigen bubbel. In het boek Wordt het nog wat met het Islamdebat blikken, onder redactie van Gert Jan Geling en Jan Jaap de Ruiter, 15 prominente deelnemers vanuit hun eigen perspectief terug op die vraag. Wat heeft het debat sinds ‪9/11‬ en de moord op Fortuyn en Van Gogh opgeleverd voor hun achterban en voor Nederland als samenleving?

Walter Palm is schrijver van het boek Het sluipend gif van islamofobie – 1989-2019. In 2019 was het dertig jaar geleden dat met de Rushdie-affaire het debat startte over de islam. Palms essay gaat uitgebreid in op de politieke exploitatie van islamofobie (het radicaal afwijzen van alles wat met de islam te maken heeft) nadat deze geëxplodeerd was als consequentie van 11 september 2001. Ook staat dit essay stil bij radicalisering als gevolg van islamofobie: islamofobie als zuurstof van radicalisering bij maatschappelijk ontwrichtende gebeurtenissen als de recente aanslagen in Nieuw-Zeeland (15 maart 2019) en Sri Lanka (21 april 2019). Op 21 mei 2019 werd bekend dat de AIVD heeft becijferd dat in de afgelopen 15 jaar 112 islamitisch geïnspireerde terroristische aanslagen zijn gepleegd in West-Europa en de Verenigde Staten. Driekwart van de aanslagen vond plaats in de afgelopen vijf jaar.

Walter Palm is dichter, oud-topambtenaar op het departement Samenleving & Integratie en auteur van het boek Het sluipend gif van islamofobie.

Kijk hier naar het debat op Café Weltschmerz, 10 februari 2020

on 13.02.2020 at 10:13
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter