blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Winti en Islam over ‘dromen en genezingsrituelen’

Twee verschillende religieuze organisaties, Winti Instituut Kunjhe Akata en de Toriqul Islam, hebben onlangs een lezing gehouden in de moskee van de Toriqul Islam aan de Frederikshoopweg te Pontbuiten. De titel was Een ontmoeting in dromen en genezingsrituelen.

Islam: een hadji. Foto © Michiel van Kempen

 

Een heel positief initiatief dat navolging verdient en verder gestimuleerd zou moeten worden. Zo typeert beleidsadviseur Stanley Soeropawiro van de afdeling Religieuze Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken de ontmoeting tussen beide religiën. Een van de beleidsdoelen van deze afdeling is immers dat religiën onderling in dialoog gaan met elkaar en harmonie met elkaar bereiken.

“We weten dat de mensen onderling, in de organisaties zelf, werken aan een sterkere cohesie binnen de organisatie. En wanneer we die cohesie willen hebben in de gehele gemeenschap, dan moeten de organisaties ook met elkaar gaan praten, ook al hebben ze niet dezelfde uitgangspunten in de geloofsleer, want zo leren we van elkaar”, stelt Soeropawiro. Hij doet een oproep naar alle religieuze organisaties om lering te nemen van deze ontmoeting, zodat er een sterke binding tussen alle religiën in Suriname ontstaat.

De ontmoeting tussen beide religieuze organisatie kwam tot stand naar aanleiding van het radioprogramma Madjawsu. De Winti-organisatie Kunjhe Akata kreeg daarbij een vriendelijke groet vanuit de Toriqul Islam Moskee. Er was namelijk een Tunesische sjeik op bezoek in Suriname, die over dromen vertelde. De sjeik wilde heel graag bij het radioprogramma op bezoek om zijn kennis over dromen te delen. Op zijn verzoek werd daarom een lezing georganiseerd.

 

Stanley Soeropawiro, beleidsadviseur Religieuze Aangelegenheden.

Volgens Hans Paters, commissaris van Orde bij Kunjhe Akata, is deze lezing heel spontaan tot stand gekomen. “Het is een ontmoeting geworden tussen die twee religiën. Iets dat enorm groot is en heel plechtig en broederlijk heeft plaatsgevonden.” Paters zegt dat als men binnen een religie kijkt, er heel veel verschillen te vinden onderling, tussen de mensen. Maar het mooie was dat toen deze twee religiën samen kwamen, de gezamenlijk kernwaarden naar boven kwamen.

Kunjhe Akata heeft het zeer op prijs gesteld dat zij aanwezig mocht zijn in de moskee van de Toriqul Islam. Het binnenstappen in een moskee als Wintigelovige toont lef, maar ook liefde, de liefde voor hun eigen God en hun religie, meent Paters. Hij vindt het aan te bevelen om naar elkaars geloofsovertuigingen te kijken, omdat er veel van elkaar geleerd kan worden. “Om te laten zien dat je met z’n allen door één deur kan en dat je met verschillende geloven toch één Suriname kunt zijn”, legt hij uit.

Soeropawiro geeft aan dat de diverse religiën een middel zijn om onze omgeving beter te begrijpen. Religie wordt naar anderen toe gebruikt om de boodschap over te brengen dat we een beter mens kunnen worden. “Het is van zeer groot belang dat Surinamers de multireligieuze samenleving accepteren. Alleen hierdoor kunnen wij als volk sterker worden”, zegt Soeropawiro.

[van Starnieuws, 16 januari 2019]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter