blog | werkgroep caraïbische letteren

Counter/Narratives

Counter/Narratives is een initiatief van Gyonne Goedhoop, Maria Luce en Rowan van der Stelt.
Ons team bestaat uit een historicus, media- en cultuurhistoricus, socioloog, jurist en onderwijskundige met een specialisatie op het gebied van etnische- en raciale studies.

De naam Counter/Narratives staat voor de alternatieve verhalen en discoursen
die een ander licht werpen op de narratieven die binnen onze culturen de hoofdtoon voeren en geen ruimte krijgen binnen het dominante discourse: the master narrative. Het gevolg is een eenzijdige beeldvorming die vertaald wordt in verschillende lagen van de samenleving waarbij inclusiviteit en meerstemmigheid ontbreken.

Hoe kunnen wij een inclusiever verhaal kenbaar maken? 
Counter/Narratives meent dat het antwoord ligt in een kritische dialoog, onderzoek naar eigen waarden, aandacht voor bestaande ‘koloniale’ structuren in onze beeldvorming, inzicht in de structurele en institutionele uitingsvormen van racisme, het bewustmaken van alternatieve verhalen, aandacht voor alle vormen van identiteit, luisteren naar ‘the voice of color’ en het creëren van verbinding. Historisch begrip en inzicht kan voor veel mensen een startpunt zijn om open te staan voor dialoog, ook daar waar waarden kunnen verschillen. Het is belangrijk om te benadrukken dat symbolische inclusie hier geen rol in mag spelen. De wijze waarop mensen worden gerepresenteerd en de constante alertheid omtrent de boodschappen die worden overgebracht.

Lees hier verder op de website.

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter