blog | werkgroep caraïbische letteren

500.000 bomen voor Aruba

door Ofelia Paris

Als politiek waarnemer ziet hij Aruba als een microstaat die zich sinds 1930 in economisch opzicht behoorlijk heeft ontwikkeld. Anderzijds vindt hij dat het Land Aruba al enige tijd bezig is de welvaart te ondermijnen door overontwikkeling van het toerisme. “Het blijven bouwen van hotels verschaft uiteindelijk alleen slecht betaalde werkgelegenheid”, stelt de staatsraad. En dan aan mensen die in armoede leven in achtergebleven gebieden van andere landen als Aruba, constateert Hubert Maduro. “Deze ontwikkeling leidt tot het ontstaan van een lompenproletariaat”, meent hij, “en dit werkt criminaliteit in de hand.”

Een kwihi-boom op Aruba

Hubert Maduro vindt dat Aruba politiek en bestuurlijk verziekt is geraakt als gevolg van de instelling van teveel mensen die menen, dat je niet hoeft te studeren en jezelf moet ontwikkelen… zolang je er maar voor zorgt dat je deel uitmaakt van de groep die aan de macht is. Het is deze instelling die de economische groei tegenhoudt, benadrukt hij. Met de vrijheid van meningsuiting van de individuele burger kan het beter, stelt de staatsraad. Op dit eiland blijkt deze steeds weer niet vanzelfsprekend te zijn. Wie zich aan kritiek waagt, kan erop rekenen dat er druk op hem wordt uitgeoefend om de politieke arena te betreden teneinde recht van spreken te hebben. Maduro vindt het betreurenswaardig dat waardevolle intellectuelen op Aruba hiermee in de hoek worden gedrukt.

 

Rudy Lampe

Rudy Lampe

Hij interpreteert de participatie van dr. Rudy Lampe aan de politieke verkiezingen ook in dit licht. Lampe was voor Aruba een kostbaar geschenk. Hij is een wetenschapper van wie een grote inbreng verwacht kon worden bij processen van vernieuwing op sociaal-cultureel gebied in de Arubaanse gemeenschap. Voor hem was zeker een taak weggelegd om weloverwogen aan te geven welke wegen hiervoor bewandeld zouden kunnen worden.

 

500.000 bomen
De afgelopen zeven jaar woonde Maduro in Nederland. Het werk bij de Raad van State doet hij graag, maar met het bereiken van de leeftijd voor verplicht ontslag wordt het tijd om naar huis terug te keren. Dat wordt volgend jaar.

De humanist Maduro vindt dat de mens geroepen is de gemeenschap te dienen bij alles wat hij doet. Hij is verder van mening dat de mens ervan bewust gemaakt moet worden dat hij verantwoordelijk is voor het scheppen van balans in de natuur door zorgvuldig om te gaan met mens, flora en fauna. Terug op het eiland wil hij een project uitvoeren dat hem na aan het hart ligt: het bevorderen van het aanplanten van een half miljoen bomen overal op het eiland. “Er zijn zeker veertien verschillende soorten bomen die het hier goed zullen doen”, stelt hij met klem. Het aanplanten van bomen zal niet alleen zorgen voor het scheppen van balans in de natuur, maar ook in financieel opzicht klinkt er toekomstmuziek in dit project. Zelfs de wijd en zijd op het eiland verspreide kwihiboom is een producent van waardevolle producten zoals honing uit de bloemen en suikerstroop uit de peulen. De technicus is er tenslotte van overtuigd dat de beste manier om nu op korte termijn zonne-energie op te vangen niet bepaald zonnepanelen zijn, maar het doodgewoon aanplanten van bomen.

 

Hubert-Maduro

Hubert Maduro

Bedachtzaam, enigszins gereserveerd, wikkend en wegend, formuleert hij zijn antwoorden. Hubert Cyril Maduro vertegenwoordigt het Land Aruba in de functie van staatsraad in de Raad van State van het Koninkrijk in Den Haag.

[uit Amigoe/Ñapa, zaterdag 14 december 2013]

1 comment to “500.000 bomen voor Aruba”

  • ” aanplanten van een half miljoen bomen overal op het eiland” Prachtig en noodzakelijk initiatief Hubert. Het is daarbij noodzakelijk, dat er zo spoedig mogelijk een intensieve campagne voor de gehele bevolking komt met betrekking tot noodzaak, kennis en inzicht terzake het planten van bomen, struiken en overige gewassen. Doordat hieraan een wezenlijk gebrek is, zowel bij mij als naar ik meen te mogen constateren, bij nagenoeg iedereen op Aruba, wordt nieuwe aanplant steeds weer zodanig geplaatst, dat na het volgroeien, of al eerder, de beplanting een sta in de weg vormt, danwel gevaar voor de aanwezige bebouwing en aanwezige infrastructuur, zoals water en electra leidingen is, waardoor helaas weer over wordt gegaan tot het elimineren van beplanting die zo wezenlijk noodzakelijk is. Daarbij komt dat een afstemming van flora en fauna, met daaraan verbonden de voorzieningen van water en voesel, van groot belang is om de broodnodige voorwaarden te scheppen dat deze optimaal functioneert. Dat betekent onder andere, dat er zo spoedig mogelijk deskundigheid hieromtrent moet worden verzameld en beschikbaar gemaakt, waardoor er mogelijk een planmatig en zinvolle een duurzame ontwikkeling op Aruba kan worden opgestart. Je kunt op mij rekenen, dat ik waar mogelijk en bij machte zal meewerken.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter