blog | werkgroep caraïbische letteren

A sense of belonging / Artwell Cain

Het boek A Sense of Belonging; Multiple Narratives of English speaking Arubans; Migration, Identification and Representation is net gepubliceerd. Het boek, geschreven door Artwell Cain, is een gedeelte van een tweedelig project.

Er is nog een documentaire die door Rebecca Roos Production wordt gemaakt en in de finale fase van productie is. Dit project handelt over Arubanen van wie de ouders grotendeels afkomstig zijn uit voornamelijk Engelse sprekende eilanden. Deze ouders zijn op Aruba vooral in de begin jaren van de twintigste eeuw gearriveerd om bij Lago Oil & Co. en andere plekken te gaan werken. Voor dit boek zijn 39 mensen geïnterviewd. De meerderheid hiervan is geboren en getogen op Aruba.
De studie was vooral gericht op het achterhalen van wat ze denken en zeggen over de migratie van hun ouders naar Aruba toe, hun eigen identificatie met Aruba en de wijze waarop ze kijken naar hun representatie in de totaliteit van de Arubaanse sociale structuren en cultuur. Het is een geïllustreerd boek met portretten van de respondenten en hun respectievelijke verhalen. Eén van de belangrijke opmerkingen is het gegeven dat één ouder naar Aruba kwam en werkzaamheden vond, een partner heeft gevonden soms van een ander eiland of van Aruba en een gezin heeft gesticht.

Dit gezin heeft genoten van een zekere vorm van opwaartse sociale mobiliteit. Voor deze ouders was de vorming en opleiding van hun kinderen een significant gedeelte van hun eigen zijn als mensen van San Nicolas, Pariba di brug. De meerderheid van de respondenten identificeert zich compleet met Aruba. Er is zelfs gezegd dat men op geen ander eiland of in een ander land wenst te wonen.
In het geval van representatie en dan vooral zelf-representatie zijn de respondenten minder tevreden. Ze menen zichzelf niet vaak genoeg in hoge functies in de diverse organisaties op het eiland terug te zien, ook niet in reclames langs de weg en op Televisie.

Het bovenstaande is een paar van de aspecten die zijn vastgelegd in de verhalen van de respondenten. De studie is verricht door dr. Artwell Cain en drs. Yolanda Richardson van de Universiteit van Aruba. Het boek A Sense of Belonging werd op 14 september bij Scol di Arte te San Nicolas gelanceerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met yolandaricharson@ua.aw of acain@planet.nl

on 17.09.2017 at 6:30
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter