blog | werkgroep caraïbische letteren

30 september: Jit Narain Lezing en uitreiking Jit Narain Cultuurprijs 2022

De Jit Narain Lezing is een jaarlijks terugkerende lezing over de Sarnámi cultuur in Nederland en Suriname. De Lezing wordt alternerend georganiseerd in Nederland (Den Haag) en in Suriname (Paramaribo). De lezing gaat over onderwerpen die de Sarnámi cultuur in de meest brede zin raken. Hierbij wordt de nadruk gelegd op taal, literatuur, cultuur, politieke emancipatie en geschiedenis van de Surinaamse Hindostanen in Nederland en Suriname.

De sculptuur die bij de Jit Narain Cultuurprijs hoort. Foto © Arnaud Roelofsz.

Aan deze lezing is ook de uitreiking van de Jit Narain Cultuurprijs gekoppeld. Na de lezing van 45 minuten en een co-referaat van 15 minuten is er een korte Q&A-sessie met de zaal en de keynote-spreker en de co-referent. Vervolgens wordt de Jit Narain Cultuurprijs 2022 uitgereikt. Het gaat hier om een geldbedrag van €. 2000,- en een speciaal hiervoor gemaakte sculptuur, gebaseerd op beelden die bij ons leven van de Brits-Indische contractarbeiders die in Suriname tewerkgesteld werden.

Het Curatorium van de Jit Narain Lezing nodigt u uit voor de bijwoning van de Jit Narain Lezing 2022 en de uitreiking van de Jit Narain Cultuurprijs 2022. De toegang is gratis, maar u moet u wel van te voren aanmelden. Na afloop van de lezing zal de uitgesproken tekst beschikbaar zijn voor alle aanwezigen.

31 augustus 2018, bij de eerste Jit Narain Lezing in de Nieuwe Kerk te Den Haag schudt dichter Jit Narain de hand van de toenmalige Burgemeester van Den Haag, Paulien Krikke.
Foto © Arnaud Roelofsz

Datum en locatie

Datum:        Vrijdag 30 september 2022
Plaats:          Auditorium 2.2 Campus Den Haag
Universiteit Leiden, locatie Wijnhaven
Turfmarkt 99  (achter het stadhuis, in het oude gebouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken)
2511 DP Den Haag
Tijd:              20.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

De Jit Narain Lezing 2022 zal worden uitgesproken door historicus dr. Hans Ramsoedh. De titel van zijn lezing is: Verleden, heden en toekomst van de Hindostaanse cultuur in Suriname en Nederland. In zijn lezing zal hij ingaan op de ontwikkeling van de Hindostaanse cultuur na de immigratie van de Brits-Indische contractarbeiders en hoe de cultuur zich verder geëmancipeerd heeft, zowel onder de nakomelingen in Suriname als in Nederland. Het co-referaat is van de politicoloog en diplomaat drs. Wierish Ramsoekh. De titel van zijn co-referaat is: En nu tijd voor de toekomst!

Na afloop van de lezing zal de Jit Narain Cultuurprijs 2022 worden uitgereikt aan Soender Hira, de pionier van de ahirwá ke nác in Nederland.

Het is de derde maal dat de Jit Narain Cultuurprijs wordt uitgereikt (zie hier voor de eerste en de tweede).

Programma

19.15 uur                        Inloop gasten, ontvangst met koffie en thee
19.50 uur                        Gasten worden uitgenodigd plaats te nemen in het auditorium
20.00 uur                        Muzikale aubade
20.05 uur                        Opening door Rabin S. Baldewsingh namens het Curatorium
20.15 uur                        Jit Narain Lezing 2022 door dr. Hans Ramsoedh
21.00 uur                        Co-referaat door drs. Wierish Ramsoekh
21.15 uur                        Q&A-sessie met dr. Hans Ramsoedh en drs. Wierish Ramsoekh
21.30 uur                        Videopresentatie
Voorlezen juryrapport door drs. Krishna Autar
21.45 uur                        Uitreiking Jit Narain Cultuurprijs 2022
21.50 uur                        Laureaat houdt een woord van dank
21.55 uur                        Afsluiting Jit Narain Lezing 2020 door het Curatorium
22.00 uur                        Nazit met een hapje en een drankje
22.45 uur                        Afsluiting

31 augustus 2018 Jit Narain temidden van leden van het curatorium van de Jit Narain Lezing en Cultuurprijs. Foto © Arnaud Roelofsz.

U kunt u voor deze lezing aanmelden tot 20 september 2022. Bij aanmelding uw naam, en e-mailadres doorgeven. Aanmelding betekent verplichte aanwezigheid. U kunt aanmelden via: jitnarainlezing@gmail.com

Hans Ramsoedh

Hans Ramsoedh (Paramaribo, 1954) studeerde na de pedagogische academie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Aan deze universiteit promoveerde hij in 1990 op het onderwerp Suriname 1933-1944. Koloniale politiek en beleid onder gouverneur Kielstra. Na een loopbaan in het basisonderwijs en het stedelijk opbouwwerk was hij van 1990 tot en met 2016 werkzaam als onderwijscoördinator bij de lerarenopleiding in Arnhem van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij was van 1990 tot en met 2007 bestuurslid van het Instituut ter bevordering van de Surinamistiek (IBS), van 1995 tot en met 2016 (eind)redacteur van OSO. Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied en redacteur van de Bronnen voor de Studie van Suriname (BSS-serie). Van 2011 tot en met 2019 was hij bestuurslid van de Stichting Diaspora leerstoel Lalla Rookh. Hij is medesamensteller van de bundels Ik ben een haan met een kroon op mijn hoofd. Pacificatie en verzet in koloniaal en postkoloniaal Suriname, Amsterdam 2007 en The Legacy of Indian Indenture: Historical and Contemporary Aspects of Migration and Diaspora. New Delhi 2016. Zijn laatste publicatie verscheen in November 2018: Surinaams onbehagen. Een sociale en politeke geschiedenis van Suriname 1865-2015. Hilversum: uitgeverij Verloren. Naast deze publicaties heeft hij talloze artikelen in binnen- en buitenlandse tijdschriften gepubliceerd over Suriname en het Caraïbisch gebied.

Wierish Ramsoekh

Wierish Ramsoekh (Paramaribo, 1963) studeerde politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Higher European Studies aan het College of Europe in Brugge. Hij werkt sinds 1989 voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In dit kader was hij onder andere beleidsverantwoordelijk voor India. Hij is sinds september 2018 Plaatsvervangend Ambassadeur van Nederland in Caïro, Egypte. Hij was van 2013-2018 Plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de VN in Rome, Italië. Daarvoor was hij Hoofd Politieke en Juridische Zaken Verenigde Naties – Directie VN – en Internationale Financiële Instellingen en Plaatsvervangend Hoofd Zuid Azië, Directie Azië en Oceanië. Ook heeft hij als diplomaat gewerkt op de ambassades in Zambia (1996-20000 en Canada (1993-1996). Hij is erg geïnteresseerd in mensen (individueel en ook als collectief); hieruit volgt zijn belangstelling in de privésfeer voor politiek, religie, literatuur, film en menselijk handelen in het algemeen. Daarnaast is hij een grote liefhebber van humor en sport. Zijn belangstelling voor cultuur en de Hindostaanse gemeenschap in het bijzonder heeft hij onder andere vertaald in bestuurslidmaatschappen van van het Literair Festival Writers Unlimited en het Sarnámi Instituut Nederland – Sarnámihuis (doelstelling: behoud cultureel erfgoed Surinaamse Hindostanen) en als organisator van culturele evenementen. Daarnaast is hij actief als spreker (internationale politiek, India, Hindostaanse diaspora) en schrijver (o.a. Internationale Spectator, CDV, VN Forum, Hindorama, OHMvani, nog te publiceren verhalenbundel over Hindostanen).

Soender Hira

Soender Hira (Welgedacht A, 1956), is een begenadigde ahirwá ke nác danser. Ook is hij bedreven in de londá ke nác. Al op jonge leeftijd is hij geïnteresseerd in deze traditionele Hindustaanse dansen. Op 12-jarige leeftijd verkoopt hij zaterdags bará en fruit op bruiloften. Daar komt hij in aanraking met zowel de ahirwá ke nác als de londá ke nác. Zondags oefent hij deze dansen thuis voor de radio tijdens de speciale baithak gáná uitzendingen. Vanaf zijn vijftiende danst hij de ahirwá ke nác op een professionele wijze. In 1975, op zijn zeventiende, vertrekt hij naar Nederland, waar hij terecht komt in Ureterp bij Drachten. Ramesh Dhanpat van Stichting Lalla Rookh benadert en stimuleert hem om zijn danskunsten te tonen op diverse culturele evenementen en festivals. Hira heeft vaak opgetreden met bekende zangers als Ramdew Chaitoe, Arjun Autar, Radjoe Sewgoelam, Rammurti Lachman en Poetie en Rakied Wahidhoessein. Met zijn arhiwá ke nác heeft hij meegedaan aan diverse danswedstrijden in Nederland, Suriname, Amerika en Mauritius.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter