blog | werkgroep caraïbische letteren

27 straten vernoemd naar strijders tegen koloniale overheersing

Op het nieuwe Centrumeiland krijgen 27 strijders tegen de koloniale overheersing een straatnaam. Samen openen de mannen en vrouwen een boek dat maar weinig Nederlanders kennen.

door Patrick Meershoek

Toedeledokie, geuzenkapitein Taems Fredericksz, kanonnenbouwer Hendrik Trier en de andere helden van de Slag om de Zuiderzee van 1573, welkom Louis Doedel, Roestam Effendi, Quashiba en ruim twintig andere strijders tegen de Nederlandse overheersing in de voormalige kolonies.

Want zij zijn het die een straat naar zich vernoemd krijgen op het Centrumeiland op IJburg. Op initiatief van burgemeester Femke Halsema maken de vaderlandse mannen met baarden van weleer plaats voor een gemengd boeket van mannen en vrouwen die de koloniale macht bevochten in woorden en daden.

Lees verder in het Parool, 1 augustus, 2019.

“man die de koloniale macht bevocht in woorden” / Boeli van Leeuwen [Curaçao, 1922-2007] – ca. 1963 – foto uit archief Beurs- en Nieuwsberichten

“vrouw die de koloniale macht bevocht in woorden” Nydia Ecury [Aruba, 1926-Curaçao, 2012]

 

 

 

 

 

2 comments to “27 straten vernoemd naar strijders tegen koloniale overheersing”

 • Ik hoop wel dat van ze ipv “Christiaan Paul Flu” op de bordjes Paul Christiaan Flu vermelden

 • Aan de Gemeente Amsterdam
  Schrijftafelhelden
  Door Fred de Haas
  Onlangs maakte de afdeling Algemene Zaken van het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam bekend dat er ‘27 definitieve straatnamen in een nieuwbouwwijk op Centrumeiland IJburg worden vernoemd naar mensen die zich hebben verzet tegen kolonialisme en slavernij in Indonesië, op de voormalige Nederlandse Antillen en in Suriname’.
  De keuze van de namen is tot stand gekomen na onderzoek door het Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV), met advies van het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) en van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte.
  Het is natuurlijk heel mooi dat schrijvers uit, bijvoorbeeld, de voormalige Nederlandse Antillen een straatnaam naar zich vernoemd krijgen, maar om al die uitverkoren schrijvers ook te kenschetsen als ‘mensen die zich hebben verzet tegen kolonialisme’ is absurd.

  Schrijvers die zich met hart en ziel hebben beziggehouden met de gevolgen van slavernij en kolonialisme en dat ook duidelijk in de praktijk kenbaar hebben gemaakt zijn, wat de voormalige Nederlandse Antillen betreft, Frank Martinus, Guillermo Rosario en Gibi Bacilio uit Curaçao. Beide laatsten komen notabene niet voor in de lijst!

  Maar om Cola Debrot, Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Pierre Lauffer die wel in de lijst met straatnamen voorkomen ‘verzetsmensen’ te noemen gaat te ver.

  Ik heb ooit een lezing van Cola Debrot bijgewoond waarin hij met een verongelijkt gezicht beweerde dat de situatie op de slavenboten nog zo slecht niet was. Immers de kooplui hadden er belang bij dat hun menselijke ‘goederen’ voor een goede prijs van de hand gingen. Ze moesten dus aan boord prima worden verzorgd.
  Ik wil maar zeggen, Debrot kan nauwelijks een strijder tegen slavernij en kolonialisme worden genoemd.

  En zijn zuster was ook al geen negerin, al suggereert ie dat in een van zijn bekendste boeken.

  Hetzelfde geldt voor Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Pierre Lauffer, heel verdienstelijke schrijvers/dichters, maar geen activistische vaandeldragers.

  Wie de geniale samenstellers van de lijst met namen zijn geweest weet ik niet, maar ze zouden er goed aan hebben gedaan iets te lezen van hun geprivilegieerde auteurs. Dan zouden ze hebben kunnen constateren dat velen van hen schrijftafelopposanten zijn geweest die alleen maar comfortabel in hun dichtbundels en romans hebben ‘geprotesteerd’. Dat laatste is natuurlijk niet erg, maar maak van hen geen postume en levende ‘helden’.

  Nogmaals: dat er straatnamen aan schrijvers en dichters uit bovenstaande gebieden worden gegund is prima.

  En, dames en heren onderzoekers van het KITLV en NiNsee, vergeet volgende keer niet ook een paar schrijvers/dichters uit Aruba op de lijst te zetten.

1 Trackback/Ping

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter