blog | werkgroep caraïbische letteren

Lezing over interneringskampen op Bonaire en Curaçao

De Dutch Caribbean Book Club organiseert op zaterdag 31 oktober in het kader van de ‘Maand van de geschiedenis’ een lezing door Drs. Junnes Sint Jago (Curaçao, 1948). Hij gaat in op zijn historisch onderzoek Wuiven vanaf de Waranda’: interneringskampen op Bonaire en Curaçao.

Junnes Sint Jago

Junnes Sint Jago

Junnes Sint Jago was van 1967 tot 1971 beroepsmarinier bij de Koninklijke Marine.

Wuiven vanaf de waranda is het eerste boek dat volledig gewijd is aan de interneringskampen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Bonaire en Curaçao hebben bestaan. Dat massaal oppakken van mensen in de gebieden van het Koninkrijk buiten Nederland en hen zonder vorm van proces voor vele jaren achtereen vasthouden in kampen, was mogelijk op grond van de op 10 mei 1940 geproclameerde Staat van Beleg.

Volgens de berichten zou verblijf in deze kampen wel meevallen vergeleken met de Duitse equivalenten. Echter toen Sint Jago wat dieper indook, kreeg hij een veel somberder beeld van de omstandigheden waaronder degenen zich bevonden die ingevolge voormelde Publicatieblad op Bonaire waren vastgehouden. Het viel hem bovendien op dat in 1947 nog steeds verzoekschriften vanuit het grote kamp op het zustereiland naar het Parlement werden opgestuurd; een teken dat de interneringskwestie dat jaar nog steeds niet was opgelost.

Met dit werk wil Junnes E. Sint Jago daarom de volgende twee voornaamste doelstellingen gerealiseerd zien:

Een bijdrage leveren aan de kennisverdieping van het Antilliaanse verleden, in dit geval van de periode rondom de Tweede Wereldoorlog, waarover een pijnlijk tekort aan studies bestaat.
Zorg dragen dat de betreffende mensen alsnog gerehabiliteerd worden. Op een uitzondering na zullen de meesten van hen thans niet meer in leven; wat niet wegneemt dat het verlangen hiernaar bij hun familie moet zijn blijven bestaan.

Voertaal lezing is Papiaments en enige toelichting in het Nederlands.

Informatie en aanmelden
Datum: zaterdag 31oktober 2015
Tijd: van 13.00 tot 15.00 uur
Inloop: vanaf 12.30 uur
Locatie: Nos Aqua Marino
Adres: Van Damstraat 2a, 2512 PG Den Haag
Toegang: € 7,50
Aanmelden: stuur een mail naar: dutchcaribbeanbookclub@gmail.com

U kunt zich als volgt aanmelden:

– maak € 7,50 over op nummer NL37 INGB0004131845 t.n.v. M.V. Lacroes-Felesita, o.v.v. ‘lezing oktober’

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter