blog | werkgroep caraïbische letteren

25 deelnemers ronden Gendercursus AdeKUS succesvol af

25 cursisten uit de private, publieke sector en studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) hebben deelgenomen aan de cursus van het Instituut for Women, Gender en Development Studies (IWGDS). Met de uitreiking van de certificaten is dinsdag de cursus Gender als Analytisch Instrument succesvol afgesloten. De Gender Course bestond uit drie modules en werd door zowel lokale als internationale docenten (York University van Canada) vorig jaar gedoceerd.

 

Gender studenten

Deelnemers aan de cursus Instituut for Women, Gender en Development Studies.

De eerste module ging over Gender, Sexualty and Culture, waarbij de cursist kennis heeft mogen maken met genderbegrippenkader en hiermee inzicht heeft verkregen in de genderrollen, onevenwichtige genderrelaties en de ongelijke machtsverhoudingen. In de tweede module werd Gender mainstreaming
‘Integratie van Gender in het Beleid’ behandeld, waarbij de nadruk werd gelegd op gendermainstreaming in het beleid en hoe het zich in de wereld en in Suriname manifesteert. Daarbij hebben cursisten geleerd hoe genderongelijkheid te identificeren in de samenleving en hoe de aanzet te geven tot een gendermainstreaminsplan. De laatste Module Gender Research ‘Theory and Practice’ was meer een praktische toepassing van het Genderperspectief bij het bestuderen van sociale vraagstukken, waarbij ongelijke genderverhoudingen werden bestudeerd met een intersectionele en interdisciplinaire aanpak.

“Het ligt in de bedoeling dat de cursisten met de opgedane kennis zelf aan de slag kunnen met vrouwen en gendervraagstukken in een wetenschappelijk kader, waarbij met de analyses beleid kan worden geformuleerd”, vertelt coördinator Renuka Biharie van het IWGDS. Ze blikt tevreden terug naar de prestaties van de cursisten. Volgend jaar organiseert het instituut een nieuwe cursus in samenwerking met de York University. Met deze cursussen tracht het instituut om de genderbewustwording in Suriname te vergroten.

 

gender1

Weerbaarheid

Angela Salmo, coördinator Dienst Opleiding en Vorming bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting vindt dat elke Gender Focal Point van de overheid deze cursus moeten volgen wil zij haar werk goed uitoefenen. “Ik ben al begonnen om de opgedane kennis in de praktijk te brengen”. Ze voegt toe dat het ministerie thans bezig is haar beleidsnota 2016-2020 samen te stellen en dat de factor gender ook erin is verwerkt. “De verkregen instrumenten zijn dus goed voor onze beleidsnota, beleidsvorming en de nieuwe op te zetten Nationale Vrouwenraad”, zegt Salmo die dik tevreden is met de cursus.

[van Starnieuws, 16 maart 2016]

on 17.03.2016 at 17:59
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter