blog | werkgroep caraïbische letteren

17 toekenningen op de Cariben

Het Mondriaan Fonds draagt € 250.000 bij aan organisaties uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het gaat om beeldende kunst- en erfgoedorganisaties met plannen die bijdragen aan het zichtbaar maken van beeldende kunst of erfgoed op de eilanden. Het Mondriaan Fonds ontving 26 projectaanvragen voor de Open Oproep Kunst Erfgoed Cariben waarvan 17 projecten positief beoordeeld zijn. Van de 26 aanvragen zijn er 8 toegekend aan organisaties op Aruba, 7 op Curaçao, 1 op Bonaire en 1 op Saba.  De oproep is onderdeel van een bredere pilot om meer inzicht te krijgen in de Caribische beeldende kunst- en erfgoedpraktijk.

Verwaarloosd (plantage)erfgoed: indigobasin, Sint Michiels, Curaçao / foto Carel-de-Haseth

De bijdrage is bedoeld voor projecten gericht op collecties, kennisuitwisseling, inhoudelijke programma’s en publiekstoegankelijke presentaties. Het totale beschikbare budget voor deze open oproep was € 250.000. De hoogte van een bijdrage varieert.

De volgende organisaties ontvangen een bijdrage, waarbij aan sommige organisaties meerdere projectaanvragen zijn toegekend: Fundacion Amigonan di Archivo – p/a Archivo Nacional Aruba, Fundashon Ban Ku Nos, Foundation Battle-Station Blaau – Force Curaçao 1942, Bonaire Archeological Institute, Maritime Museum Curacao, Mongui Maduro Library & Museum, Pure Aruba Events Foundation, Plataforma Aruba, Sea & Learn Foundation, Stichting Monumentenfonds Aruba, Stichting Schouwburg Aruba, Stichting Terrafuse, Splikami, Stichting Rancho.

Zie verder op Mondriaan-website, 15 september 2022.

S.A.L. 'Mongui' Maduro bibliotheek, Curaçao
S.A.L. ‘Mongui’ Maduro bibliotheek, Curaçao / foto Aart G. Broek
on 24.09.2022 at 10:10
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter