blog | werkgroep caraïbische letteren

151 jaar Hindostaanse immigratie: hoopvol, maar vooral ongewis

door Rajendre Khargi

5 juni 2024 stonden we in Den Haag, bij het Migratie Monument, stil bij 151 jaar Hindostaanse migratie: 5 juni 1873, toen het zeilschip de Lalla Rookh in Paramaribo aankwam, met de eerste Brits-Indische migranten, die te werk werden gesteld op de Plantages van de Nederlandse kolonie, Suriname. Het herinnert aan de moed, de veerkracht en de vastberadenheid van onze voorouders die zowel de ‘Kala Pani’ als de Atlantische oceaan overstaken, op weg naar een nieuw leven. Hoopvol, maar vooral ongewis.


Wat begon als een economisch gedreven migratie, is uitgegroeid tot ook een rijke culturele bijdrage aan onze natie. De Hindostaanse gemeenschap heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op de identiteit van Suriname. Ze brachten hun cultuur, religie, taal en tradities met zich mee en verrijkten daarmee ons culturele weefsel.

Cultureel gezien hebben de Hindostanen Suriname verrijkt met een diversiteit aan feesten, muziek, dans en culinaire tradities. De kleurrijke vieringen van Holi en Divali zijn nationale festiviteiten geworden, die door iedereen worden omarmd. Deze culturele uitingen dragen bij aan de sociale cohesie en versterken de gemeenschapsbanden binnen ons land.

Maar de impact van de Hindostaanse migratie reikt verder dan de grenzen van Suriname. In Nederland hebben zij zich onderscheiden door hun toewijding aan educatie, de gezondheidszorg, ondernemerschap en hun culturele bijdragen. De Hindostaanse gemeenschap in Nederland fungeert – als onderdeel van de totale Surinaamse gemeenschap – als een brug tussen beide landen. Daarmee dragen ze bij aan een beter wederzijds begrip en culturele uitwisseling.
Ook in Nederland zijn Holi en Divali inmiddels toegevoegd aan het Nederlandse culturele erfgoed.

We kunnen niet spreken over de Hindostaanse migratie zonder stil te staan bij de uitdagingen en obstakels die onderweg werden overwonnen. Het verhaal van de Hindostaanse migranten is er een van doorzettingsvermogen en aanpassingsvermogen. Hun reis herinnert ons aan de kracht van het menselijk streven en de voortdurende zoektocht naar vooruitgang en verbetering.

Nu na 151 jaar, staan we op de schouders van reuzen. We eren onze voorouders en erkennen hun offers en bijdragen. Laten we deze nalatenschap voortzetten door te blijven streven naar een inclusieve samenleving waar iedereen de kans krijgt om te gedijen. Laten we hun verhalen doorgeven aan toekomstige generaties, zodat zij begrijpen waar ze vandaan komen en geïnspireerd worden om hun eigen paden te banen.

In deze viering van 151 jaar Hindostaanse migratie naar Suriname, staan we stil bij onze gedeelde geschiedenis en de krachtige impact die deze gemeenschap heeft gehad op zowel Suriname als Nederland. Laten we dit moment gebruiken om onze banden te versterken en samen te werken aan een toekomst vol mogelijkheden en harmonie.

[Op 5 juni 2024 voerde Rajendre Khargi het woord bij het Monument voor de Hindostaanse Immigratie in Den Haag. Rajendre Khargi is ambassadeur van de Republiek Suriname in Nederland.]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter