blog | werkgroep caraïbische letteren

150 jaar Koelietractaat

Vandaag is het precies 150 jaar geleden dat in 1870 het zogenoemde Koelietractaat tussen Nederland en Engeland werd ondertekend. Dit tractaat bood Nederland de mogelijkheid om Hindostaanse contractarbeiders te werven in bepaalde delen van het toenmalig Brits-Indië (het huidige India), met name uit de gebieden Uttar Pradesh en Bihar.

Met als resultaat dat in de periode 1873-1916 in totaal 34.304 Brits-Indische contractarbeiders naar de kolonie Suriname werden verscheept om de plek van de ex-slaven op de plantages over te nemen. Het contractarbeid is het systeem van onvrije arbeid, ook wel gebonden arbeid genoemd. Het hield in dat bij contractbreuk strafrechtelijke sancties volgden, in plaats van burgerrechterlijke gevolgen. De hindostaanse contractarbeiders waren gebonden aan vijf jaar arbeid. Binnen vijf jaar na aankomst is één op de zes hindostaanse contractarbeiders in Suriname overleden.

Dank voor de info Ruben Gowricharn en Rabin S. Baldewsingh

on 08.09.2020 at 20:59
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter