blog | werkgroep caraïbische letteren

150 jaar Hindostaanse immigratie – een fotoreportage

Landelijke overheid droeg geen cent bij aan de herdenking

Op 5 juni 2023 werd herdacht dat 150 jaar geleden het eerste schip met een groot aantal Brits-Indische contractarbeiders aankwam in Suriname. Op het Hobbemaplein in Den Haag vond een kranslegging bij het Nationaal Hindostaans Immigratiemonument plaats in aanwezigheid van circa 400 Hindostanen, 6 bakra’s, 1 Molukker en 1 Surinaamse Javaan. Een fotoreportage van Marius Atmoredjo.

Inwoners van Den Haag brengen bloemen naar het herdenkingsmonument.
Minister Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, legde namens de Nederlandse regering een krans. Anders dan bij het Afro-Nederlandse gebeuren bij de opening van het slavernijjaar in de Jaarbeurs in Utrecht op 2 juni j.l. bracht hij geen 4 miljoen als ‘verjaarsdagscadeau’ mee.
De Haagse wethouder Kavita Parbhudayal spreekt namens de Gemeente Den Haag, die wél aan de herdenking had bijgedragen.
De aanwezigen luisterden naar een toespraak van de ambassadeur van de Republiek Suriname, Rajendre Khargi.
Een dhaplá-speler zorgde voor de muzikale omlijsting.
De voorzitter van het herdenkingscomité, Rabin Baldewsingh, voert het woord en droeg ook een gedicht voor van Jit Narain. Naast hem Lex Bholasing.
Namens India legde de Indiase ambassadeur, mevrouw Reenat Sandhu, een krans.
Namens het herdenkingscomité legden Rabin Baldewsingh en Mahendre Autar (nauwelijks zichtbaar) een krans.
Twee taalactivisten: Moti Marhé (Sarnámi) en Surj Biere (Sarnámi).
Drie heren; onbekend is welk merk bier ze drinken.
Johan Chandoe, oud-gemeenteraadslid van Den Haag, en cultuuractivist Bris Mahabier
“Kom op, joh, breng nou de volgende keer een fatsoenlijk cadeau mee, miljoentje of 4.”

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter