blog | werkgroep caraïbische letteren

14de Trefossa-lezing

Het bestuur van de Henri Frans de Ziel Stichting en de directie van Self Reliance nodigen u uit voor de 14de Self Reliance Trefossa-avond. Mr. Roy Rijger, fiscalist, zal de Trefossa-lezing verzorgen onder de titel “Hoe kunnen de overheid en het bedrijfsleven samenwerken aan de ontwikkeling van de cultuursector”. Tevens zal de Trefossa-Cultuurprijs worden uitgereikt.

Suriname heeft vanwege haar demografische samenstelling een onuitputtelijk culturele potentie, die door gebrek aan onder andere financiën onvoldoende wordt benut. De heer Rijger, zal in een voordracht zijn visie met ons delen over de wijze waarop het fiscaal-financieel instrumentarium kan worden ingezet ter stimulering van de cultuursector in ons land. De lezing staat in het teken van herwaardering voor de Surinaamse cultuur en geschiedenis.

Datum : vrijdag 13 januari 2023
Inloop : 19.30 uur
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Heerenstraat # 50 |Tower Auditorium Self Reliance

De Trefossa Cultuurprijs 2023 zal wederom worden uitgereikt. Voor deze prijs is een Surinamer in aanmerking gekomen, die minimaal drie jaar of langer actief is geweest op het gebied van de productie van literatuur, poëzie of proza en daarin uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. De brochure van de 13e Trefossalezing Chaos in de vrijheid van dhr. Albert W.D. Adama zal ook worden gepresenteerd.


Aanmelding
Voor het bijwonen van de lezing moet u zich vooraf laten registreren op het telefoonnummer 476965. U kunt ook een e-mail versturen naar hfdezielstichting@gmail.com.
Wij verheugen ons op uw bevestiging en aanwezigheid.


Het bestuur van de Henri Frans de Ziel Stichting
J. Roozer, voorzitter

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter