blog | werkgroep caraïbische letteren

14 april: Buku Tori Vereniging Ons Suriname

Op zondag 14 april 2019 van 15.00 tot 18.00 is er een boekenmiddag bij de Vereniging Ons Suriname met auteurs Henk Menke, Karin Lachmising en filmmaker/activist Pravini. Met Q & A door moderator Ivette Forster.

 

De tenen van de leguaan

Verhalen uit de wereld van Surinaamse leprapatiënten

Auteurs: Henk Menke, Toine Pieters, Melinda Reyme & Jack Menke

Lepra (boasie, kokobe, ziekte van Hansen) heeft net als de slavernij een stempel gedrukt op Suriname. De moedige strijd tegen beide kwaden verbindt alle Surinamers. Dit boek maakt de sporen van lepra zichtbaar voor een breed publiek en draagt daarmee bij aan het vergroten van de kennis van de geschiedenis en cultuur van Suriname. De auteurs proberen antwoorden te vinden op vragen als: waar komt de Surinaamse lepra vandaan, hoe gingen de mensen om met deze tragedie, hoe was en is de formele bestrijdingsstrategie en waarom is het zo belangrijk om te luisteren naar authentieke verhalen van Surinamers over ziekte en gezondheid? De auteurs laten zien hoe archiefonderzoek en analyse van verhalen en mythen in combinatie met veld- en aboratoriumonderzoek geleid hebben tot verrassende en opmerkelijke inzichten over een genadeloze plaag en een ongrijpbare ziektekiem. De in het boek beschreven levensgeschiedenissen van ex-hansenpatiënten dragen letterlijk de sporen van afkomst,religie, taboe en lijden. Maar tegelijkertijd zien we ook nadrukkelijk verzet en protest tegen het systeem van opsporing en afzondering. Het gaat overduidelijk om het volgen van eigen keuzes bij de behandeling van en omgang met lepra, samenhangend met de eigen culturele achtergrond. In dit publieksboek geven de auteurs niet alleen een stem aan hen die vaak geen stem krijgen in de geschiedschrijving, maar zij laten ook verleden en heden, mens en natuur amensmelten. De tekst wordt verduidelijkt door betekenisvol beeldmateriaal. Het voorwoord is geschreven door de Surinaamse ‘queen of Storytelling’, Cynthia Mc Leod.
Prijs: € 24,50

Karin Lachmising – Zeven rivieren ver. Gedichten

De Surinaams-Nederlandse schrijfster Karin Lachmising, geboren in Nederland, emigreerde met haar ouders naar Suriname in 1976. In 1983 kwam ze terug naar Nederland voor studie om zich vervolgens vanaf 1997 tot 2018 in te zetten voor duurzame ontwikkeling, inclusie en programma’s voor literatuur, kunst en cultuur in Suriname. Ze was ruim 12 jaar actief voor natuurbescherming en gaf vorm aan participatieprocessen met Inheemse en Marrongemeenschappen in het binnenland van Suriname.
Zij was de eerste student die in 2012 afstudeerde aan de Schrijversvakschool Paramaribo. In 2013 werd ze manager van jeugdtheaterschool ‘On Stage’. Tegelijkertijd debuteerde ze met de publicatie van haar dichtbundel ‘Nergens groeit een boom die haar aarde niet vindt’. Had het persoonlijke in haar debuutbundel nog de overhand, in ‘Zeven rivieren ver’ is sprake van meer geëngageerde poëzie over universele thema’s, getuige onder andere gedichten met titels als ‘Vluchteling’ en ‘De laatste beslissing’. In deze nieuwe bundel onderzoekt en verwoordt Karin Lachmising de vele aspecten van ‘afstand’, zoals in de omgang tussen mensen, hoe zij samen leven en deel uitmaken van een samenleving. Zelfs uit alles wat botst haalt Karin Lachmising ook schoonheid.
Karin Lachmising wordt geinterviewd en draag voor uit ‘Zeven rivieren ver’

Prijs: € 17,50

 

Muzikant en activist Pravini Baboeram presenteert “The Uprising”, een muzikale documentaire die het verhaal van hedendaags verzet tegen racisme in Europa vertelt. Met commentaar en ervaringen van academici en activisten brengt de Hindostaanse singer/songwriter een dekoloniaal perspectief op de anti-racisme beweging in Nederland, Engeland en Frankrijk. Hierin biedt ze niet alleen een analyse van de geschiedenis en erfenis van kolonialisme, maar ook een visie op strategie voor de toekomst van de sociale beweging.

In deze muzikale documentaire wordt ingezoomd op gezamenlijke uitdagingen van gemeenschappen van kleur. In 9 zelfgeschreven nummers verbindt Pravini de strijd tegen Zwarte Piet, de strijd voor de erkenning van koloniale misdaden die Nederland heeft begaan in Indonesië, de strijd voor de bevrijding van Palestina en de strijd in het politieke veld voor een inclusieve samenleving. “The Uprising” biedt hiermee een unieke kijk op het verzet tegen racisme in Europa door de ogen van mensen van kleur.

Met bijdragen van: Jessica de Abreu, Hatem Bazian, Houria Bouteldja, Chaima Demnate, Ramón Grosfoguel, Roberto D. Hernández, Sandew Hira, Raza Kazim, Tunahan Kuzu, Arzu Merali, Selim Nadi, Jeffry Pondaag, Stephen Small.

Vereniging Ons Suriname
Zeeburgerdijk 19-21, 1093 SK Amsterdam
(020) 693 50 57

Toegang: € 10,00 (leden Ons Suriname gratis toegang).

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter