blog | werkgroep caraïbische letteren

10de Indiëlezing door Patricia Tjiook Liem

Op 25 september vindt in de OBA de 10e Indiëlezing plaats: Van ver gekomen – De migratie van Chinezen uit Indonesië naar Nederland, door Patricia Tjiook Liem.

Portret van drie jonge Chinezen (KIT)

Tot onze grote vreugde, kunnen wij u melden dat in het licht van de recente aanpassingen in het Covid beleid, de zaal voor de Indiëlezing helemaal open gaat op 25 september. Dit betekent dat mensen zich nu wederom kunnen aanmelden bij de OBA met de volgende link voor het programma – 10e Indiëlezing – Van ver gekomen – De migratie van Chinezen uit Indonesië naar Nederland- OBA ( https://www.oba.nl/agenda/oosterdok/10eindielezingvanvergekomendemigratievanchinezenuitindonesienaarnederland.html )

Programma

13.30 – Inloop
14.00 – Start programma door Lina Sidarto en Janneke Roos
14.10 – Lezing door Patricia Tjiook Liem
14.30 – Muziek van Anna Zhu
14.35 – Het persoonlijke verhaal van Han Sing Liem en Twie Tjoa
15.05 – Korte pauze
15.15 – Tafelgesprek met alle drie de sprekers en kleindochter Noa Liem
15.35 – Q&A met het publiek, ook met de mensen thuis
16.00 – Einde programma met koffie en thee

Wel graag uw aandacht voor het volgende:

1.       U dient een coronacheck of recent negatief testbewijs te kunnen laten zien, en een ID. Zie ook de tekst op de OBA-website: Conform de nieuwe Coronarichtlijnen van de overheid wordt bij dit programma bij de ingang gevraagd naar je Corona QR code. Kom in verband met deze extra check daarom op tijd en neem je QR code mee. (Corona app op je mobiel of uitgeprinte versie, zie ook coronacheck.nl) + je ID.
Meer informatie binnenkort op oba.nl/corona

2.       Tijdens de inloop zal u helaas geen koffie of thee kunnen worden aangeboden. Aan het eind van het programma zal dit wel het geval zijn.

3.       De gebruikelijk ingang van de OBA aan de Oosterdokskade is niet toegankelijk. U kunt het gebouw betreden via de achterkant. In verband met werkzaamheden rond het stationsplein moet iedereen die met trein of tram komt door het station naar de achterzijde (kant Noord/IJ) lopen, dan rechtsaf slaan en bij kruising met stoplichten oversteken, rechts onder het spoor door en dan linksaf de Oosterdoksstraat in (niet Oosterdokskade op). Ver doorlopen tot achteringang van de OBA rechts.  

De parkeergarage Oosterdok is vanaf 21-9 alleen bereikbaar via het Waterlooplein of de Prins Hendrikkade naar de Oosterdoksstraat, (niet of lastig via de Piet Heinkade(S100)/De Ruyterkade ten oosten van de OBA). Vanuit Amsterdam Noord via de IJ-tunnel – rechtsaf de Prins Hendrikkade op.

4.       Degenen die zich al hadden aangemeld, en toegelaten waren, hoeven zich niet nogmaals aan te melden.

Met vriendelijke groet,

Janneke Roos, voorzitter Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost
Email 4en5mei.zuidoost@gmail.com

Website www.4en5meiamsterdamzuidoost.nl

Facebook: Vierenvijf mei Comité Amsterdam Zuidoost

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter