blog | werkgroep caraïbische letteren

100ste geboortedag van Pierre Lauffer

door Jeroen Heuvel

Dit jaar wordt de 100ste geboortedag van Pierre Lauffer gevierd. Dat gebeurt onder meer met een avond in de aula van de UoC op 22 augustus 2020.

Fundashon Pierre Lauffer heeft al van verschillende organisaties toezeggingen voor vieringen, herdenkingen in de loop van dit jaar. Randal Corsen zet bijvoorbeeld zijn schouders onder een concert op het Brionplein van liedjes van Julio Perrenal (Cancionero Papiamentu).

Mongui Maduro gaat een tentoonstelling in de nationale bibliotheek (helpen) inrichten.

Via Facebook zullen er 15 gedichten van hem hoorbaar zijn.

Maria Diwan zal in haar radioprogramma aandacht aan Lauffer schenken.

Mongui Maduro en/of Kafé Literario (Bloemhof) zal een avond aan hem wijden.

De redactie van Kristòf zal een speciaal Lauffer-nummer publiceren.

De Nederlandstalige krantenstukjes van Lauffer gaan worden uitgebracht.

FPI gaat een verzamelbundel van zijn gedichten voor de scholen uitgeven.

Stichting Pierre Lauffer gaat twee bundels van hem, die de stichting nog niet eerder heeft heruitgegeven, publiceren.

Radio Hoyer gaat misschien een serie van 6 interviews die Lucille Berry-Haseth 40 jaar geleden heeft gehad met mensen die Pierre Lauffer hebben gekend opnieuw uitzenden.

Ik zal aan enkele jongeren vragen een videogame te ontwikkelen waarin Pierre Lauffer de hoofdpersoon is.

Voor de avond van 22 augustus in de UoC valt te denken aan een combinatie van lezingen van Wim Rutgers over een deel van Lauffers werk; Jos de Roo zou ook kunnen; Henry Habibe in het Papiamentu; ik kan het hebben over hoe behandel je in een eindexamenklas havo/vwo het literair werk van Lauffer; Bernadette Heiligers kan een lezing houden over het proces van het schrijven van de biografie over Lauffer; Henri Moen kan het hebben over de achtergrond van de liedteksten, Randal Corsen kan op de vleugel twee of drie liederen van de Cancionero Papiamentu ten gehore brengen, met zang van Dibo.

Voor andere ideeën, graag een mail naar mr.heuvel@gmail.com

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter