blog | werkgroep caraïbische letteren

10 juni 1927: Hindostanen worden burgers

door Frank Kanhai

Vandaag 10 juni is een belangrijke historische dag uit de Hindostaanse geschiedenis. Bij de wet van 10 juni 1927 is het Nederlands Onderdaanschap ook ingevoerd voor de bevolking van Suriname, waardoor alle in Suriname geboren Hindostanen die hoedanigheid verwierven wetteljk geen vreemdelingen meer zijn.

 

Op 17 maart 1918 werd het immigratie-tractaat opgezegd door de Britse Regering. Twee jaren tevoren op 24 mei 1916 was het laatste transport immigranten aangevoerd per stoomschip „Dewa”. Vanaf toen werd het contact met het stamland losser en begon de periode van inburgering van de Hindostanen in Suriname. Als beginpunt kan men het jaar 1918 aannemen, toen officieel de immigratie een einde nam. De Hindostanen gingen Suriname als hun tweede vaderland beschouwen, voelden zich burgers van Suriname. Dit blijkt ook uit hun activiteit op verschillende gebieden, deelneming aan het economisch leven buiten de landbouw, organisatie op sociaal-religieus en ook op politiek gebied, grotere zorg voor het onderwijs aan hun kinderen. Ken uw geschiedenis, het is ook heel belangrijk dat onze kinderen onze geschiedenis kennen. 10 juni 1927 is een belangrijke dag.

 

[overgenomen van Facebook, 10 juni 2018]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter