blog | werkgroep caraïbische letteren

10 jaar Stichting Javanen in Diaspora Nederland

Op zondag 11 september a.s. organiseert de Stichting Javanen in Diaspora Nederland een Open Forum. Aanleiding is het 10-jarig bestaan van de Stichting, die in 2012 begon als Facebookgroep en in april 2021 doorging als Stichting.

Het Open Forum zal gaan over terugblik, heden en toekomst van de Stichting Javanen in Diaspora Nederland. ‘Hoe zien wij onszelf als Surinaamse diasporagroep in Nederland?’ Daarmee willen wij een helder beeld krijgen van ons zelfbeeld/zelfperceptie als Surinaamse diaspora-groep in Nederland. De centrale vragen zijn: (h)erkennen wij onszelf als Surinaamse diaspora in Nederland?; wat vinden wij als diasporagroep van de eigen participatie, positie en plaats in de Nederlandse samenleving?; hoe zien wij onze rol als diaspora ten opzichte van ons land van herkomst Suriname? Voelen wij ons verbonden met Suriname en hoe uit zich dat in de praktijk?

Aan de hand van stellingen gaan wij open en vrij met elkaar in debat. Een ieder is van harte welkom om eraan deel te nemen.

Programma
12.30 uur:  Inloop
13.00 uur:  Verwelkoming en opening
13.10 uur:  Intermezzo
13.30 uur:  Een terugblik 
13.40 uur:  Gedachtewisseling aan de hand van stellingen
15.00 uur:  Intermezzo
15.15 uur:  Hervatting gedachtewisseling 
16.00 uur: Conclusies en aanbevelingen
16.15 uur:  Informeel samenzijn
17.00 uur: Sluiting

Datum en tijd
Zondag 11 september 2022
Inloop: 12.30 uur
Aanvang: 13.00 uur
Sluiting: 17.00 uur

Locatie
Musroom, Bredeweg 66A, Moerkapelle

Entree
Vrije toegang. Een vrijwillige bijdrage is van harte welkom.

Intermezzo’s
Marius Atmoredjo: Voordracht van gedichten uit zijn bundel Loslaten zullen ze nooit meer
Cher Sanradji: zang
Kridha Budaya Jongerendansgroep: Javaanse dans

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter