blog | werkgroep caraïbische letteren

荷兰抵抗文学的德国与德国人 形象(1940—1945)

In de German Studies of Peking University verscheen het artikel “Helan dikang wenxue de Deguo yu Deguo Ren xingxiang (1940-1945)”, ofwel: Nederlandse verzetsliteratuur en het beeld van het Duitse Rijk en het Duitse volk (1940-1945) van Jeroen Dewulf.

Prof. dr Jeroen Dewulf, hoogleraar aan de University of Berkely, schrijft in het artikel o.m. over Albert Helman en diens oorlogsuitgave Aldus sprak Zarathustra, een clandestiene aanklacht tegen het Duitse geweld en de Duitse heerserscultuur.

[Met dank aan William Man A Hing voor de vertaling van de titel van het artikel.]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter