blog | werkgroep caraïbische letteren
08.12.2023 - 15:13

door Walther Schoonenberg

In een tekst op zijn website verklaart het Amsterdam Museum zeer geschokt te zijn door ‘het heftige geweld tegen onschuldige burgers in de Palestijnse gebieden en Israël’. Volgens het museum is er door de ‘ernstige escalatie van het geweld […] een acute humanitaire crisis voor de mensen in Gaza, waarvan bijna de helft kinderen.’ En er is een diepere oorzaak, want het drama duurt al ‘ruim 75 jaar’. De oplossing: een duurzaam vredesproces. Nu meteen: ‘een wederzijds staakt-het-vuren, het toelaten van noodhulp voor Gaza, de vrijlating van alle gijzelaars, en de handhaving van internationaal recht en internationaalrechtelijke uitspraken.’ Het museum acht het van belang ‘in deze tijden barmhartig naar elkaar te zijn, juist in een stad als de onze’.

lees verder…
08.12.2023 - 12:21

door Joe Fortin

Amen cu Sanger (Amen met bloed), verschenen in 2020 is de debuutroman van Joshuar Gomez Hij schreef het in zijn moedertaal Papiamento.

lees verder…
08.12.2023 - 12:00

Lisandro Suriel, Justin Reinir Croes, Ada M. Patterson, Sondi 
in 38CC, Delft, van 14.10.2023 – 07.01.2024

Met de vraag ’waar komen we vandaan en wat kunnen we ons herinneren?’ doet fotograaf en kunstenaar Lisandro Suriel uit Sint-Maarten artistiek onderzoek naar de culturele geschiedenis van zijn gemeenschap. De koloniale periode en trans-atlantische slavenhandel speelt hierin een belangrijke rol, maar Suriel gaat verder terug. Het is juist het vergeten verleden voor het begin van deze periode, dat hij onderzoekt en door middel van zijn fotowerken met een sterke eigen visuele taal, vol magie, rituelen en verhalen weer tot leven wil brengen. Zijn werk en onderzoek vormt de kern van de tentoonstelling ‘To Sea at The Crossroads’, aangevuld met werk van drie geestverwante kunstenaars: Justin Reinier Croes (1990, Aruba), Ada M. Patterson (1994, Barbados) en Sondi (1993, Kameroen). 

lees verder…
06.12.2023 - 17:38

Dutch Premiere of Documentary on Carnival in Santiago de Cuba This Saturday in Melkweg Cinema

On 𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗱𝗮𝘆, 𝗗𝗲𝗰𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟵 at 𝟭𝟵:𝟬𝟬 𝗵𝗿𝘀, 𝗖𝗮𝗿𝗶𝗯𝗯𝗲𝗮𝗻 𝗖𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆, in collaboration with 𝗔𝗳𝗿𝗶𝗰𝗮𝗱𝗲𝗹𝗶𝗰 and 𝗖𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮, presents the 𝗗𝘂𝘁𝗰𝗵 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝗲 of 𝗟𝗮𝘇𝗮𝗿𝗼 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗸: 𝗖𝘂𝗯𝗮 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 in 𝗠𝗲𝗹𝗸𝘄𝗲𝗴 𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮! The screening is hosted in commemoration of 𝗖𝘂𝗯𝗮’𝘀 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲 and will feature an introduction by the Netherlands-based Cuban filmmaker and photographer 𝗬𝘂𝗿𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗖𝗮𝗽𝗲𝘁𝗶𝗹𝗹𝗼 𝗛𝗮𝗿𝗱𝘆. There are still some seats available, but since we expect a sold-out house, we  recommend you to get your tickets asap!

lees verder…
09.12.2023 - 22:40

Na vijf boeken over de geschiedenis van Hindostanen is er nu een nieuw boek van prof. dr. Chan E. S. Choenni over hoe het Afro-Surinamers is vergaan in de eeuw na de afschaffing van de slavernij tot en met 1963. Op basis van uitgebreid historisch onderzoek analyseert en verklaart hij de doorwerking van de slavernij op de integratiestijl van Afro-Surinamers in de toenmalige Surinaamse samen­leving. Het heeft honderd jaar geduurd alvorens Afro-Surinamers politiek gezien volwaardige burgers werden in Suriname.

Alle geplande BOEKPRESENTATIES in december 2023 en januari 2024.

lees verder…
09.12.2023 - 20:17

Van 1995 tot 2019 heeft Nederland 400 miljard euro uitgegeven aan migranten. Gemiddeld ging het om 17 miljard euro per jaar, met een piek van 32 miljard euro in 2016. Dit blijkt uit een kersvers onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Het argument dat massa-immigratie zou bijdragen aan de economie, is volgens de onderzoekers definitief achterhaald. 

lees verder…
08.12.2023 - 22:35


door Aart G. Broek

Op donderdag 6 juli jl.  versleepten leden van de plaatselijke Rotaryclub ruim 1.250 kilo afgedankte schoolboeken van vier basisscholen in Leiderdorp naar een loods in Alkmaar. De loods wordt de stichting MissIQ voordelig ter beschikking gesteld om er nog goed bruikbaar schoolmeubilair en -lesmateriaal in op te slaan. Op een gegeven moment heeft Ruth Groenewoud, directeur van de stichting, voldoende verzameld om enkele containers te vullen. Jaarlijks zijn scholen in Curaçao de bestemming. Zou Tula dit handelen wenselijk hebben geacht?

lees verder…
08.12.2023 - 7:47

door Hilde Neus

Regelmatig zien we berichten in het nieuws over smokkel van producten, het land in of het land uit. Dit gaat voornamelijk over het ontduiken van belastingen, en soms het vervoer van illegale goederen en drugs zoals cocaïne. Verdachten worden opgepakt, en af en toe veroordeeld als is gebleken dat zij ongeoorloofd spullen op het schip hebben gezet, of er vanaf hebben gehaald. Daar zit de douane tussen, en het is een wereldwijd fenomeen dat die vaak een oogje toeknijpt bij deze handelingen, om er zelf met een tjoekoe onder de tafel beter van te worden. Douanier is bij uitstek een fraudegevoelig beroep, waar veel geld rondgaat.

lees verder…

SCHRIJVERSPORTRETTEN DOOR NICOLAAS PORTER

over de werkgroep

Caraïbisch uitzicht is de blog van de Werkgroep Caraïbische Letteren, een zelfstandige Werkgroep binnen de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De Werkgroep stelt zich ten doel om de literatuur van Suriname, de Nederlands-Caraïbische eilanden te ondersteunen en de studie ervan te bevorderen.

In haar programmering streeft de werkgroep ernaar een publiek te bereiken over de grenzen van leeftijd, sekse, staat, natie en discipline heen om onderlinge wisselwerkingen en kruisbestuivingen te bevorderen. De werkgroep organiseert twee reeksen lezingen, elk op jaarlijkse grondslag, die elkaar afwisselen. Er is de Rudi van Lier-lezing in Leiden, waarbij het accent ligt op sociaal-historische en culturele onderwerpen. Daarnaast is er de Cola Debrot-lezing in Amsterdam, die sterker literair georiënteerd is en een meer essayistische bijdrage van de spreker veronderstelt. Bovendien wordt er jaarlijks een Caraïbische Letterendag georganiseerd.

Disclaimer

Deze website beoogt geen enkel winstoogmerk. Door middel van deze website wil de Werkgroep het publiek kennis laten maken met nieuws inzake de Caraïbische regio, diaspora en aanverwante zaken. Wij nemen daartoe onder meer berichten over van andere sites, zonder dat het altijd mogelijk is rechthebbenden vooraf te attenderen op de overname. Mocht iemand bezwaar hebben tegen overname van tekst- of beeldmateriaal, gelieve ons dat te laten weten, dan zullen wij het materiaal verwijderen. NOTE: Reacties op berichten worden alleen geplaatst indien voorzien van voor- en achternaam. Berichten onder pseudoniem van enigerlei aard worden verwijderd.
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter