blog | werkgroep caraïbische letteren
04.10.2023 - 18:42

Verhalen uit de ambtenarij van Curaçao en de Nederlandse Antillen (1974–2006)

door Gerard van Buurt

Ik ben geboren op Curaçao in 1949. Mijn vader Gerard Wilhelm van Buurt kwam uit Gouda. Hij kwam op 4 februari 1946 aan op Curaçao voor de Combinatie Pletterij-Nederhorst. Deze maatschappij maakte olietanks, maar trad ook op als aannemer van bouwwerken. Mijn moeder Rosa Anna Joubert was secretaresse bij Nederhorst en zo hebben zij elkaar in het kantoor van Nederhorst aan de Hoogstraat ontmoet. Ik heb mijn jeugd doorgebracht op de plantage Klein Piscadera, waar mijn grootmoeder en enkele ooms en tantes in het landhuis woonden en wij ongeveer 500 meter ten westen daarvan.

lees verder…
03.10.2023 - 10:20

Op 5 oktober organiseert het Expertisecentrum Literair Vertalen een online studiemiddag voor vertalers uit het Nederlands rondom het thema De vertaler als ambassadeur. De organisatie is in handen van Bodil de la Parra. Literair vertalers dragen bij aan interculturele overdracht en vertolken daarbij vaak een ambassadeursrol. Hoe dat in zijn werk gaat, en hoe jij als literair vertaler in die rol kunt groeien, dat (en meer) valt te leren tijdens deze studiemiddag.

lees verder…
03.10.2023 - 7:36

Ik zag een man die het deed als een konijntje
en ik zag een konijntje dat het deed als een man.
Maar terwijl de eerste zich overdreven bestiaal gedroeg,
was voor de tweede een alledaags tempo goed genoeg.
Zo leert ons het dierenrijk dat wie achter een ander aan hipt
nog niet noodzakelijkerwijs als een trotse haan wipt.

Uit: Biegieman, Tollie torie. Enkele gezellige versjes. Paramaribo: Skietie, ca. 1983, ongepag.

lees verder…
02.10.2023 - 20:18

Surinaamse kinderboeken zijn nu ook gemakkelijk in Nederland te bestellen.

lees verder…
03.10.2023 - 23:38

door Hilde Neus     

Op het moment gonst het weer van de schandalen over gronduitgiftes. Dat is niet nieuw in ons land. De overheid houdt de touwtjes van gronden stevig in handen, omdat er flink politiek mee bedreven kan worden. Je kunt mensen bewegen je te ondersteunen met de belofte van een perceel, en je kunt ze vervolgens belonen met een erf als ze daden hebben verricht die in jouw voordeel werken. Elke regering heeft percelen verdeeld aan familie en vrienden, en al naar gelang die dichter bij het warme vuur van de overheid zitten, lopen de processen om de grondpapieren in handen te krijgen sneller.

lees verder…
03.10.2023 - 19:56

Op 3 oktober 2023 rehabiliteert de Nederlandse regering de verzetsstrijder Tula. Het is dan precies 228 jaar geleden dat het koloniale bestuur van Curaçao hem op een gruwelijke manier ter dood brengt, als straf voor zijn rol in de grootste opstand van tot slaaf gemaakten die op Curaçao ooit heeft plaatsgevonden. Het initiatief voor dit eerherstel is genomen door het Curaçaose comité Plataforma di Sklabitut pa Herensia di Sklabitut.

lees verder…
03.10.2023 - 9:46

Interview met Ruben Gowricharn

door Michiel van Kempen

Op 22 september jongstleden sloot de Promotiekamer van prof. dr Ruben Gowricharn haar werkzaamheden af met een feestje (zie het verslagje). In dit interview met Ruben Gowricharn, oprichter van de Stichting de Promotiekamer, gaan we wat dieper in op de achtergrond, werkwijze en resultaten van deze organisatie.

lees verder…
02.10.2023 - 16:12

door Prem A. Girjasing

Mevrouw Betsy Ramkalia Gonesh behoorde tot de markante Surinamers van Hindoestaanse afkomst die gehuldigd werden op 5 juni 2008 in het kader van de herdenking van 135 jaar Hindoestaanse immigratie  in Suriname  en georganiseerd door de  Culturele Unie Suriname. Voor mevrouw Gonesh gebeurde dat op grond van haar verdiensten als vroedvrouw. Zij was al in 1968 gepensioneerd en zij behoorde samen met Alma Dilrosun tot de eerste Hindoestaanse vroedvrouwen in Suriname in de jaren ’30 van de vorige eeuw. In haar veertigjarige loopbaan als vroedvrouw heeft zij meer dan 10.000 officieel geregistreerde baby’s ter wereld helpen brengen.

lees verder…

SCHRIJVERSPORTRETTEN DOOR NICOLAAS PORTER

over de werkgroep

Caraïbisch uitzicht is de blog van de Werkgroep Caraïbische Letteren, een zelfstandige Werkgroep binnen de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De Werkgroep stelt zich ten doel om de literatuur van Suriname, de Nederlands-Caraïbische eilanden te ondersteunen en de studie ervan te bevorderen.

In haar programmering streeft de werkgroep ernaar een publiek te bereiken over de grenzen van leeftijd, sekse, staat, natie en discipline heen om onderlinge wisselwerkingen en kruisbestuivingen te bevorderen. De werkgroep organiseert twee reeksen lezingen, elk op jaarlijkse grondslag, die elkaar afwisselen. Er is de Rudi van Lier-lezing in Leiden, waarbij het accent ligt op sociaal-historische en culturele onderwerpen. Daarnaast is er de Cola Debrot-lezing in Amsterdam, die sterker literair georiënteerd is en een meer essayistische bijdrage van de spreker veronderstelt. Bovendien wordt er jaarlijks een Caraïbische Letterendag georganiseerd.

Disclaimer

Deze website beoogt geen enkel winstoogmerk. Door middel van deze website wil de Werkgroep het publiek kennis laten maken met nieuws inzake de Caraïbische regio, diaspora en aanverwante zaken. Wij nemen daartoe onder meer berichten over van andere sites, zonder dat het altijd mogelijk is rechthebbenden vooraf te attenderen op de overname. Mocht iemand bezwaar hebben tegen overname van tekst- of beeldmateriaal, gelieve ons dat te laten weten, dan zullen wij het materiaal verwijderen. NOTE: Reacties op berichten worden alleen geplaatst indien voorzien van voor- en achternaam. Berichten onder pseudoniem van enigerlei aard worden verwijderd.
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter