blog | werkgroep caraïbische letteren
21.06.2024 - 16:58

Si solo sali,                                         Wanneer de zon opkomt,
ninga ourora,                                     mij het ochtendgloren onthoudt
lampi no bria,                                     en lampen niet stralen,
koriente pèrdè stansha,                     stroom draalt,
bo ta klara mi mente,                         verlicht jij mijn geest,
lusa mi paso, den tempu                   straal je mijn stappen bij,
di abundansha                                   in tijden van overdaad  
na ora di beran.                                 en van schaarste.

lees verder…
21.06.2024 - 8:37

Na een lang ziekbed is in Nederland op woensdag 19 juni 2024 overleden de Surinaamse schrijver, psycholoog en criticus Julian With. Hij werd 69 jaar.

lees verder…
20.06.2024 - 7:48

Van 23 juni tot en met 24 november 2024 presenteert het Stedelijk Museum Vianen de bijzondere tentoonstelling Marcel Pinas & Isan Corinde; Hedendaagse Kunst uit Suriname. De tentoonstelling gaat over ons slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden.

lees verder…
19.06.2024 - 9:18

Op 3 juli organiseren de OBA en uitgeverij Cossée een avond over Edgar Cairo, bij gelegenheid van de heruitgave van zijn roman Kopzorg. Medewerking aan de avond verlenen Arthur Cairo, Gerda Lenten-Havertong, Thalia Ostendorf, Michiel van Kempen en Dean Bowen. De toegang is gratis.

lees verder…
22.06.2024 - 9:48

Judi Mesman over haar onderzoek naar ervaringen van mensen van kleur in leiderschapsposities

Wat zijn de ervaringen van mensen van kleur in leiderschapsposities in de (semi-)publieke sector in Nederland? In Leiderschap in kleur beschrijft Judi Mesman – universiteitshoogleraar Maatschappelijke verantwoordelijkheid en impact Universiteit Leiden en lid van de KNAW – de ervaringen van veertig mensen van kleur die na mei 2020 zijn benoemd als bijvoorbeeld directeur of bestuurder in de (lokale) overheid, cultuur, onderwijs en zorg. 

lees verder…
20.06.2024 - 8:22

door Quito Nicolaas

De Caribische eilanden staan voor een nieuwe uitdaging om de huidige en toekomstige generatie te beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat, zowel in sociaaleconomisch opzicht als in termen van natuurbeheer. Behalve een beleidsombuiging vereist een nieuwe aanpak nadere samenwerking tussen de eilandnaties en een bewustwordingsproces onder de populatie. 

lees verder…
18.06.2024 - 19:57

De rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam en de decanen van de Faculteiten der Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de openbare zitting van het College van decanen, waarin dr. G.R. Jones benoemd tot hoogleraar op de Anton de Kom Leerstoel, Geschiedenis van kolonialisme en slavernij en hun hedendaagse sociale, culturele en juridische doorwerking, welke leerstoel wordt gesponsord door het ministerie van Buitenlandse Zaken, dit ambt hoopt te aanvaarden met het uitspreken van de rede Wil de echte wereldburger opstaan?

lees verder…
17.06.2024 - 20:48

Op vrijdag 21 juni 2024 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag in Leiden. Ditmaal is gekozen voor het thema: Getuigen van Indië. Als sprekers zijn uitgenodigd Leonard Blussé, Margreet van Till, Egbert Fortuin, Petra Timmer, Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira en Martijn Spruit.

lees verder…

SCHRIJVERSPORTRETTEN

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Anton de Kom - afbeelding door Herman Morssink

over de werkgroep

Caraïbisch uitzicht is de blog van de Werkgroep Caraïbische Letteren, een zelfstandige Werkgroep binnen de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De Werkgroep stelt zich ten doel om de literatuur van Suriname, de Nederlands-Caraïbische eilanden te ondersteunen en de studie ervan te bevorderen.

In haar programmering streeft de werkgroep ernaar een publiek te bereiken over de grenzen van leeftijd, sekse, staat, natie en discipline heen om onderlinge wisselwerkingen en kruisbestuivingen te bevorderen. De werkgroep organiseert twee reeksen lezingen, elk op jaarlijkse grondslag, die elkaar afwisselen. Er is de Rudi van Lier-lezing in Leiden, waarbij het accent ligt op sociaal-historische en culturele onderwerpen. Daarnaast is er de Cola Debrot-lezing in Amsterdam, die sterker literair georiënteerd is en een meer essayistische bijdrage van de spreker veronderstelt. Bovendien wordt er jaarlijks een Caraïbische Letterendag georganiseerd.

Disclaimer

Deze website beoogt geen enkel winstoogmerk. Door middel van deze website wil de Werkgroep het publiek kennis laten maken met nieuws inzake de Caraïbische regio, diaspora en aanverwante zaken. Wij nemen daartoe onder meer berichten over van andere sites, zonder dat het altijd mogelijk is rechthebbenden vooraf te attenderen op de overname. Mocht iemand bezwaar hebben tegen overname van tekst- of beeldmateriaal, gelieve ons dat te laten weten, dan zullen wij het materiaal verwijderen. NOTE: Reacties op berichten worden alleen geplaatst indien voorzien van voor- en achternaam. Berichten onder pseudoniem van enigerlei aard worden verwijderd.
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter