blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Touwtjie Papa

Waarom kiezen wij voor de naam ‘Marron’

door Cynthia Leune-Alendy

Van tijd tot tijd zien we artikelen over deze term weer langskomen. Zo mochten wij onlangs genieten van een artikel van Bert Eersteling over dit onderwerp. Als huidige voorzitter van het Marronvrouwen Network (MVN) en medeoprichtster van de vereniging SaMaDe, welke staat voor Samenwerkende Marron Deskundigen, voel ik mij verplicht mijn licht te laten schijnen over dit onderwerp. In de namen van beide organisaties komt namelijk de term ‘Marron’ voor. read on…

Ala man plata!!!!


gi Stuart Rahan

“So yu p’kin boi Wesje, na yu na a man di ben prat’a fatu?”
“Ai, na mi. Fa waka?”
“Yu ben spoit’ den sma, noh?
“Ai, yu sab’ fa mi de, tog! Altijd in voor een grap. Libi syatu.”
“Dat’ mi g’a yu anu. Libi syatu. Ma yu broko en tap’ wan lo man.”
“Yu sabi tog. Ef’ yu ede bigi, kofu no e mis’ en. A kondre lai nanga big’ede man.”
“So leki….?”
“Vene. Di a man ben s’don mi no ben man seki. Nu kan ik hem vrijvrij aanpakken, yu sabi. A man maka broko.”
“Dan san a man e du now fu di yu kan was’ en koro gi en?”
“Yu no sabi? A’y waka den hoge bil party. Boi, ef’ yu syi poko. San’ sa a man no ben du fosi. Ai boi, dat’ na wan fatu. Ma a man srefi ben hor’en gi yu wan pis’ten tu.”
“Ai, wer’ede. A man mek’ mi pina wan pisi. Lek’ fa yu fen’ tak’ s’ma di no abi a ede fu du wan wroko, den no mus’ fu du en fu a moni. So mi ben feni tu. Mi ben seki ma a man no ben man lafu.”
“Wins’ a mi tu. Yu ben de groskin.”
“Kuli, Yampanesi, Snesi, Blaka nanga Ingi. Un aksi president ef’ a frigit’ en pramisi. A s’don n’en oso baka e pir’ en tifi. Wer’ en fosaka empi gers’ Ben Casey. Now a lib’ den yongu p’kin fu mi tron motyo nanga rufi. Lib’ den yongboi fu mi tron abani nanga dyonki. Now un pot’ a criminaliteit baka fu sut’ den kiri. Want un denk’ Sranankondre fri fu libi. Weh, now m’o piki. Dan di mi piki san mi ai syi, mi yesi yere, mi ben mus’ tap’ mi mofo.”
“Mi taigi yu, tog. Yu ben tak’ san lek’ te s’ma tai wis’man na t’tei.”
“Yere noh Wesje, mi nanga yu na wan birti un gro. Yu sab’ fa den san de. Tap’a uku w’e tenapu. Den fen’ w’e du ogri. Not’ un n’e du. Her’ dei den fen’ w’e waka suku duku. Ef’a no f’fur’ w’e f’furu, fa w’e du wer’ bruku? Ma still a lobi de.”
“Still a lobi de? Vene ben kan nyan yu nanga yu loksu ma baas ben treat yu lek’ wan gomakuku. Hij had een zwak voor je. Dati yu ben sabi. A man lob’ fa y’e ben singi. Yu ben de en boi.”
“San, y’e dyarusu? M’e begi yu. Lek’ yu, di mi kon na grontapu na san Gado wan’ mi syi, na dat’ a sor’ mi.”
“Dan san Gado sor’ mi?”
“Yu ben de en prisiriman. Ala sei pe yu doro yu ben sa mus’ meki s’ma lafu. T’anga beri tu. Mi kis’ mi srefi lati. Na baka di mi kon las’ mi futu mi ai kon opo.”
“Yu bigin singi. Gado gi yu a lobi, a gi yu a firi, a gi yu a krakti. A fas’ yu fu insei g’a dorosei.”
“Mi ben prijze Jah Selasi I fu di a opo mi ai. Yu ai kon opo tu, broeder Westmaas.”
“Ma yere noh, ala lesi yu e taki dati ‘yu ben’ nanga ‘mi ben’. No, no, mi e du.”
“Yu p’kin boi, yu ben du.”
“No, yu ben du. Yu ben, yu na Touw…..”
“Ai, mi na Touwtjie. Bad Papa T.”
“Ma fa mi kan tak’ nanga yu?”
“Dat’ kan fu di yu rij kon mit’ mi na a tra sei fu a libi. Dya w’e singi, w’e prat’a fatu, w’e du ala sani san s’ma e du ini a libi. Ma nanga ten. Libi n’e keba dya. Dis’ na a tra sei fu yu gowtu moni.”
“Ma mi ten no doro ete. Dalek s’ma o denki tak’ na wan fatu m’e tek’ tap den. Den s’ma n’o bribi. D’o lafu nanga watra ai.”
“Dat’ y’a leti. Di mi ten ben doro tu s’ma no ben wan bribi.”
“Ma mi mus’ prat’ wan fatu ete gi mi nefo Turbo. No boi, grontapu no prati nanga leti. Dan suma o prat’a fatu tap’ mi beri?”
“No bruya Wesje. Yu ben tek’ mi lek’ wan spot’poptyi. Pot’ mi tenapu a tap’ mi kruktufutu ma na a futu dati paè ben sut’ puru. Ma mi Papa Touwtjie sa singi gi yu. Gi yu wan swit’ kon na ini. Luku, Turbo sref’ doro keba. Riddim!”

Stuart Rahan: taknangami@live.nl

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter