blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: tijdschrift

VPG Nieuws Curaçao maart 2018

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao read on…

Lux (1943-1946), een katholiek Curaçaos tijdschrift

Toen in mei 1940 het Duitse leger Nederland binnenviel, had dat grote consequenties voor de koloniën, ook in het Caribische gebied. Van de ene op de andere dag waren niet alleen alle politiek-economische maar ook de culturele banden met het moederland doorgesneden. Dat laatste resulteerde op Curaçao in de oprichting van drie lokale tijdschriften: De Stoep (1940-1951), een Antilliaans Neerlandia van het Algemeen-Nederlands Verbond (1940-1945) en het katholieke blad Lux (1943-1946). Het laatste blad is nu integraal gedigitaliseerd. read on…

VPG Nieuws Curaçao februari 2018

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao read on…

De Stoep / Chris Engels en de literatuur op Curaçao 1940-1951

De Stoep is een literair tijdschrift dat verscheen van september 1940 tot mei 1951. Het werd uitgegeven in Willemstad op Curaçao. Het is het enige Nederlandstalige literaire tijdschrift dat gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog ononderbroken is uitgekomen. Het boek verschijnt februari 2018 read on…

Oso houdt op te bestaan

Aan de verschijning van Oso, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied is een einde gekomen. Wat in 1981 begon als een initiatief waarbij vooral medewerkers van de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen) betrokken waren, ontwikkelde zich tot een veel gelezen tijdschrift waarvan het kloppend hart zich in de jaren negentig verplaatste naar de Universiteit Utrecht. read on…

VPG Nieuws Curaçao december 2017 I januari 2018

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao read on…

Nieuwsbrief Koninkrijksrechtkring

Voor u ligt het tweede nummer van de nieuwsbrief van de Koninkrijksrechtkring: Nieuwsbrief Koninkrijksrechtkring 2017-2 read on…

VPG Nieuws Curaçao november 2017

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao read on…

Aruba / Dushi tera

Wilt u Aruba dushi tera ontvangen – gratis! Stuur dan een e-mail naar info@arubahuis.nl  read on…

VPG Nieuws Curaçao oktober 2017

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter