blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: tijdschrift

De Stoep / Chris Engels en de literatuur op Curaçao 1940-1951

De Stoep is een literair tijdschrift dat verscheen van september 1940 tot mei 1951. Het werd uitgegeven in Willemstad op Curaçao. Het is het enige Nederlandstalige literaire tijdschrift dat gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog ononderbroken is uitgekomen. Het boek verschijnt februari 2018 read on…

Oso houdt op te bestaan

Aan de verschijning van Oso, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch Gebied is een einde gekomen. Wat in 1981 begon als een initiatief waarbij vooral medewerkers van de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen) betrokken waren, ontwikkelde zich tot een veel gelezen tijdschrift waarvan het kloppend hart zich in de jaren negentig verplaatste naar de Universiteit Utrecht. read on…

VPG Nieuws Curaçao december 2017 I januari 2018

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao read on…

VPG Nieuws Curaçao november 2017

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao read on…

Aruba / Dushi tera

Wilt u Aruba dushi tera ontvangen – gratis! Stuur dan een e-mail naar info@arubahuis.nl  read on…

VPG Nieuws Curaçao oktober 2017

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao read on…

VPG Nieuws Curaçao september 2017

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao read on…

VPG Nieuws Curaçao juli/augustus 2017

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao read on…

“Onvoltooid” / speciaalnummer NLM

De nieuwe aflevering van het Nieuw Letterkundig Magazijn [NLM] is verschenen, een themanummer met een gastredactie bestaande uit Aart G. Broek en Michiel van Kempen, met medewerking van Igma van Putte-de Windt en Paulette Smit.  Het nummer wordt leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde toegezonden én is ook te koop voor € 7,50 (incl. verzending binnen Nederland). read on…

VPG Nieuws Curaçao Juni 2017

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter