blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Surinaamse Javanen

Documentaire Jaji moet samenwerken stimuleren

Het gevoel van verbondenheid met elkaar leeft nog steeds in diverse vormen en in generaties na de Javaanse immigranten. “Het is anders, een andere beleving, doch niet minder!”, zegt Elwin Atmodimedjo, voorzitter van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI). “Wat wij nu in deze (huidige) generatie Javanen missen is, dat wij hard kunnen werken, maar het lijkt alsof wij niet kunnen samenwerken.” read on…

Suriname en Indonesië benadrukken belang archiefwezen

Suriname en Indonesië hebben een speciale samenwerking op het gebied van het archiefwezen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), dat verantwoordelijk is voor de nationale archieven en waaronder het Nationaal Archief Suriname (NAS) valt, acht het daarom erg belangrijk dat deze samenwerking voortgezet wordt. read on…

'Van Suriname naar Tongar'

Paramaribo – Een stukje van de Javaanse geschiedenis is in de documentaire Van Suriname naar Tongar vastgelegd door Jakiem Asmowidjojo. De documentairemaker heeft de periode waarin een groep van twaalfhonderd Javaanse contractarbeiders in 1954 terugging naar Indonesië flimisch gedocumenteerd. Ontevredenheid over de leef- en werkomstandigheden in Suriname en de miskenning vanuit het koloniaal bestuur heeft daarbij een grote rol gespeeld. Dat meldt het ministerie dinsdag in een persbericht. read on…

The legacy of Slavery and Indentured Labour (2)

Deel twee: Moslims onder de Hindostanen

door Jerry Egger

Er worden steeds meer boeken, artikelen en andere publicaties gewijd aan de Hindostaanse immigratie in het Caribische gebied. De groep wordt vaak gezien als een geheel, zonder dat wordt stilgestaan bij het feit dat het om verschillende groepen mensen ging met andere culturele achtergronden en tradities. India is tenslotte een enorm groot land met vele groepen met hun eigen taal en cultuur. read on…

´De Javanen in de Surinaamse samenleving´

door Welmoed Ventura

Recente publicatie van een onderzoeksrapport uit de jaren zestig

Begin jaren zestig gingen enkele Nederlandse, jonge sociaal-wetenschappers voor een jaar naar Suriname om onder supervisie van professor Rudolf van Lier onderzoek te doen. Een van hen was Ger van Wengen, die net als de anderen na terugkomst in Nederland promoveerde op het onderzoek. Zijn sociaal-historische werk over de Javanen in Suriname werd niet gepubliceerd, vermoedelijk omdat de aandacht ging naar de in het Engels geschreven dissertatie van Annemarie De Waal Malefijt. [Dit is een vergissing: het boek van Van Wengen werd wel degelijk gepubliceerd, namelijk bij de Sticusa in Amsterdam in 1972 en in Engelse bewerking bij Brill in Leiden in 1975 – red. CU, zie ons eerdere bericht.]. Het werk van Van Wengen is een goede aanvulling hierop. En deze late publicatie is bovendien goed toegankelijk voor een publiek dat gewend is om Nederlands te lezen. Bish Ganga heeft het initiatief genomen om dit onderzoek alsnog uit te geven. De publicatie bevat niet de nu gebruikelijke bronvermeldingen, wat voor mij als wetenschapper vreemd leest. Het maakt het wel leesbaarder voor een groot publiek. read on…

De Mingoens bijeen

door Hariette Mingoen

Familiegeschiedenis. Ik ben een nazaat van deze prachtige oude man, die ik alleen van verhalen ken. Hij had vier kinderen: Amir(m), Gedrug(m), Karsijem(v) en Nijat(m). De eerste drie zijn geboren in Indonesie en de jongste in Suriname. Ik kom voort uit dochter Karsijem die getrouwd was met Mingoen. Hun oudste kind hebben ze de naam Soejoed gegeven. En hij is mijn vader. read on…

Hoe passen de Javaanse taal en cultuuruitingen zich aan?

door Wonny Karijopawiro

Hoe gaan wij met de Javaanse taal om? Aanpassing aan de omgeving is onvermijdelijk. read on…

Winti & Javanisme

De “Stichting Fiti Fu Wini” organiseert een bijeenkomst op zondag 29 mei 2016. De titel is “Overeenkomsten tussen de Winti religie en het Javanisme”; inleiders zijn de heer Saptoe Soropawiro, en mevrouw Dorenia Babel, Okomfo. read on…

De Javanen in de Surinaamse samenleving herdrukt

In 1962 verblijft wijlen de heer G.D. van Wengen gedurende een jaar in Suriname. Hij doet daar onderzoek naar de leefomstandigheden van de Javaanse bewoners én naar de manier waarop zij zich aan de snel veranderende situatie aanpassen. read on…

Javanisten willen Javaans Nieuwjaar als vrije dag

De Federatie Javanisme Suriname ziet Sasi Sura, het Javaanse Nieuwjaar, graag uitgeroepen tot een vrije dag. Deze wens is geuit door voorzitter Harold Posetiko. Minister Mike Noersalim heeft de federatie en de Islamitische Federatie Suriname afgelopen week op zijn kabinet ontvangen. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter