blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: sociologie

Ruben Gowricharn: Shopping in Mumbai

In dit artikel betoog ik dat het concept gezelligheid een beter alternatief is boven de huidige netwerktheorieën om bindingen binnen etnische groepen en tussen diasporagemeenschappen te analyseren. Ik gebruik Simmels concept van gezelligheid om de binding tussen etnische netwerken zowel op het niveau van de gemeenschap als wel of globaal niveau te analyseren.  read on…

Er waart een cultuurmarxistisch spook door ons diversiteitsdebat

, socioloog aan de Universiteit van Peking, moet bij termen als ‘wit privilege’ en ‘institutioneel racisme’ altijd aan de Culturele Revolutie onder Mao denken. „Zo politiseer je huidskleur en zet je groepen tegen elkaar op.” read on…

Schaamrood; Aantekeningen over angst, agressie en ambitie

Met deze aantekeningen doorzoekt de sociaal wetenschapper Aart G. Broek opnieuw de reikwijdte van schaamte: het pijnlijke gevoel dat we krijgen wanneer we worden vernederd en dreigen opnieuw te worden vernederd. Dat kweekt angst en agressie én soms juist ambities. Het vorsen en wroeten vinden plaats aan beide zijden van het Koninkrijk der Nederlanden. read on…

Je bent zelf aan het radicaliseren

door Mieke van Stigt

Niet het klimaat, niet de hoge zorgkosten, niet de torenhoge werkdruk in onderwijs en zorg, niet de afbraak van de sociale woningbouw, niet de toegenomen arbeidsonzekerheid, niet de schuldenproblematiek van steeds meer Nederlanders, maar onze Nationale Identiteit is het belangrijkste verkiezingsthema. read on…

“Buurteffecten van allochtonen zijn niet eenduidig”

Heeft de buurtconcentratie van allochtonen negatieve effecten op hun sociale positie? In de Verenigde Staten van Amerika is het antwoord op deze vraag bevestigd. Buurtbewoners worden gesocialiseerd in een buurtcultuur waarin sociale achterstand normaal is. Daardoor worden sociale achterstanden bestendigd. Maar anders dan in de Verenigde Staten bestaat er in Nederland een sociaal zekerheidsstelsel en zijn de buurten qua bevolkingssamenstelling aanzienlijk heterogener. Toch wijst eerder Nederlands onderzoek ook uit dat er buurteffecten bestaan. Hoe is dit te begrijpen? read on…

De afgunst

door Willem van Lit

[Deel 7 en slot van “Ze zijn er. En nu”, een serie over de migratiecrisis.]

Dit is de derde emotie die volgens Nussbaum een directe bedreiging vormt voor de open en rechtvaardige samenleving. Men benijdt de voorspoed of de voordelen die anderen ondervinden. Men heeft de ogen gericht op de rivaal die goederen of gunsten krijgt of ondervindt en die men zelf niet heeft. Afgunst betreft altijd vijandelijke gevoelens. Men draagt de ander een kwaad hart toe. read on…

De schaamte

door Willem van Lit

[Deel 6 van “Ze zijn er. En nu”, een serie over de migratiecrisis.]

Een aantal weken geleden zag ik op tv in een van de schrijnende persoonlijk gemaakte documentaires over vluchtelingen een scène over een goedwillende Nederlander die met een gevluchte Syriër bij Scheveningen op het strand stond. Hij had de Syriër uitgenodigd voor een toer om hem even af te leiden van de dagelijkse rompslomp vluchteling te zijn. De Nederlander vroeg hem in opgewekte en welwillende stemming of de Syriër de zee dan niet prachtig vond. Deze antwoordde hem met een somber gemoed en met diepe ernst: “Nee, de zee is gruwelijk.” read on…

Woede en medemenselijkheid

door Willem van Lit

[Deel 5 van “Ze zijn er. En nu”, een serie over de migratiecrisis.]

Laten we eens kijken naar de woedehuishouding in de wereld. De laatste jaren wordt er volgens het gezaghebbende SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) wereldwijd om en nabij 1800 miljard US dollars per jaar uitgegeven aan militaire capaciteiten (wapens, organisatie en mensen). De VS zijn koploper, maar zij worden snel gevolgd door China en Rusland. Ook in Zuid-Amerika, in Azië (onder andere India en Pakistan) en in Saoedi-Arabië ziet men een versnelling van de uitgaven voor moderne militaria. Men heeft er veel voor over om zijn woede kunnen bekoelen. read on…

Het belang van de geschiedenis en het fundamentalistisch secularisme

door Willem van Lit

[Deel 4 van “Ze zijn er. En nu”, een serie over de migratiecrisis]

De vonk van het verzet en de woede zit volgens Knoope tevens in het idee dat wij westerlingen te weinig respect en aandacht hebben voor de geschiedenis van volkeren. Dat is eerder besproken in dit opstel. We zijn alleen maar bezig met de toekomst en we hebben te weinig oog voor de wordingsgeschiedenis van het (spirituele) verleden. Hij zegt dat we het fundamentalistisch secularisme beoefenen. Daarmee ontkennen we de waarden en normen van andere – meer op de traditie ingestelde – volkeren. Dit maakt hen razend, zeker omdat wij hen onze fundamentele oriëntatie op een seculiere toekomst willen opdringen. read on…

Kolonisatie en imperialisme

door Willem van Lit

[Deel 3 van “Ze zijn er. En nu”, een serie over de migratiecrisis]

Het gaat te ver om uitvoerig bij het hele proces van dekolonisatie stil te staan. John Jansen van Galen heeft recent het hele dekolonisatieproces van Nederland beschreven in zijn boek Afscheid van de koloniën. Het betreft dan Indonesië, Nieuw Guinea, Suriname en de Nederlands Caribische eilanden. In feite wordt de schuldvraag ook in zijn boek gesteld, maar de vraag is: schuld waaraan precies? Het feit dat wij koloniën hebben gehad? De staat waarin we die mensen achterlieten? Wat er in de jaren na de onafhankelijkheid is gebeurd? read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter