blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: rechtspraak

Sandew Hira, de knoeiende kwakzalver

door Theo Para

In Bakana Tori, in het Sranan, zegt Sandew Hira, de ‘onwetenschappelijkheid’ van auditeur-militair Roy Elgin, te zullen aantonen. De auditeur-militair heeft twintig jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de decembermoorden geëist tegen hoofdverdachte Desi Bouterse. Hij heeft ook vrijspraak geëist voor ondermeer Edgar Ritfeld. Hira heeft zich, na gerecruteerd te zijn door inlichtingenman Melvin Linscheer, opgeworpen als onpartijdige ‘wetenschapper’ die door ‘waarheidsvinding en dialoog’, ‘verzoening’ zou brengen, tussen daders, slachtoffers en nabestaanden. read on…

Curaçaose pastor veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf wegens seksueel misbruik

9 jaar celstraf en 14 jaar ontzetting uit beroep voor Orlando B.

Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft woensdag 5 juli 2017 uitspraak gedaan in de zaak van de verdachte die in het onderzoek “Followers” is gedagvaard. De verdachte, O.I.B., heeft een celstraf van 9 jaren gekregen en 14 jaar ontzetting uit het beroep van kerkleider. read on…

20 jaar geëist tegen Desi Bouterse

PARAMARIBO – [UPDATE 14:16] Auditeur-miltair Roy Elgin heeft woensdag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twintig jaar geëist tegen Desi Bouterse voor zijn rol in de Decembermoorden. De aanklager acht het wettelijk en overtuigend bewezen dat de toenmalige bevelhebber van het National Leger samen met anderen een plan had beraamd om de vijftien slachtoffers van het leven te beroven. read on…

Kannibalisme in Suriname

De antropofage & de zaak van Semire – Geregtshof te Suriname, 21 juni 1837

door William Man A Hing

Inleiding

Op grond van beschikbaar feitenmateriaal kan vastgesteld worden dat kannibalisme, dat is het (op-)eten van de eigen soort, bij de mens overal ter wereld kan optreden. Aan de hand van een strafproces zal een tot dusver incidenteel geval uit de Surinaamse geschiedenis worden weergegeven. Aangezien er geen concrete aanwijzingen zijn dat er zich meerdere gevallen hebben voorgedaan, zal in dit kader buiten beschouwing blijven de belangrijke vraag of dit  verschijnsel in de loop der tijden geïnstitutionaliseerd is geweest bij bepaalde volken. 1) read on…

Annotatie uitspraken Decemberprocessen

door Carlo Jadnanansing

In het zojuist verschenen nummer van het Surinaams Juristenblad (SJB 2016 nummer 2) heeft Mr.Dr. Gaetano Best een doorwrochte annotatie (commentaar) geschreven op de door het Hof en de Krijgsraad gegeven uitspraken in de zgn. Decemberprocessen. read on…

Geen straf voor anti-Piet-activist Jerry Afriyie

Jerry Afriyie krijgt geen straf voor verzet bij zijn aanhouding en mishandeling van een agent tijdens de sinterklaasintocht in Gouda in 2014. Dat heeft de rechtbank bepaald. Volgens de rechter werd Afriyie, ook bekend als Kno’ledge Cesare, daar ten onrechte opgepakt en mag hij niet worden gestraft voor zijn ‘paniekreactie’. read on…

Sloop in Timboektoe voor Strafhof in uniek proces

De strafzaak die vandaag begint bij het Internationaal Strafhof in Den Haag tegen een Malinese jihadist is in veel opzichten een primeur. Hij kan bewijzen dat een aanval op erfgoed niet onbestraft hoeft te blijven. read on…

Lezing KennisKring over rechtsstaat en staatsveiligheid

Suriname is in de ban van de termen rechtsstaat, staatsveiligheid en constitutionele crisis. Eenieder geeft zijn visie over deze juridische woorden en de media staan er vol van. Ook de toeristenbranche is zeer bezorgd, nu Canada Suriname onveilig verklaarde en de Surinaamse regering zelf ons land internationaal in een toeristisch dilemma heeft geplaatst door bekend te maken dat de staatsveiligheid in gevaar is. read on…

Toespraak Hoofdofficier van Justitie van Sint Maarten, Ton Maan

Toespraak Hoofdofficier van Justitie van Sint Maarten, Ton Maan ter gelegenheid van de installatie van een nieuwe rechter op Sint Maarten. read on…

Meer saamhorigheid door de Zwarte Piet-discussie

door Libèrta Rosario

Afgelopen donderdagmorgen ben ik naar het Hoger Beroep gegaan dat burgemeester Van der Laan van Amsterdam had ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam. Het vond plaats bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland. De rechtbank van Amsterdam had in juli geoordeeld dat de figuur van Zwarte Piet een negatieve stereotypering is en een inbreuk vormt op artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. In de tram vroeg een blanke Nederlandse vrouw die achter me zat of ik wist waar de Kneuterdijk was. Ik draaide me om en vroeg haar of zij ook naar de Raad van State ging, hetgeen ze bevestigde. Toen we bij de Raad van State aankwamen stonden er een paar politieagenten voor de deur te praten. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter