blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Para Theo

‘Alternatieve feiten’ van Sandew Hira

door Theo Para

In zijn warrige stukje van 21 augustus poogt Sandew Hira, columnist van Bakana Tori en propagandistisch pleitbezorger van de hoofdverdachte van de decembermoorden – ‘hij is onschuldig!’ – de geloofwaardigheid van kroongetuige in het 8 december strafproces, Fred Derby, nu wijlen, te ondermijnen. read on…

Sandew Hira, de knoeiende kwakzalver

door Theo Para

In Bakana Tori, in het Sranan, zegt Sandew Hira, de ‘onwetenschappelijkheid’ van auditeur-militair Roy Elgin, te zullen aantonen. De auditeur-militair heeft twintig jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de decembermoorden geëist tegen hoofdverdachte Desi Bouterse. Hij heeft ook vrijspraak geëist voor ondermeer Edgar Ritfeld. Hira heeft zich, na gerecruteerd te zijn door inlichtingenman Melvin Linscheer, opgeworpen als onpartijdige ‘wetenschapper’ die door ‘waarheidsvinding en dialoog’, ‘verzoening’ zou brengen, tussen daders, slachtoffers en nabestaanden. read on…

20 jaar geëist tegen Desi Bouterse

PARAMARIBO – [UPDATE 14:16] Auditeur-miltair Roy Elgin heeft woensdag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twintig jaar geëist tegen Desi Bouterse voor zijn rol in de Decembermoorden. De aanklager acht het wettelijk en overtuigend bewezen dat de toenmalige bevelhebber van het National Leger samen met anderen een plan had beraamd om de vijftien slachtoffers van het leven te beroven. read on…

President contra asiel

door Theo Para

De 16 Cubaanse asielzoekers in Paramaribo zullen worden teruggestuurd naar Cuba. Dat heeft president Bouterse in de Nationale Assemblee verklaard. De Cubanen, al vele maanden in Suriname, hadden met een demonstratie voor het Rode Kruis gebouw, publieke aandacht gevraagd voor hun schrijnende en uitzichtloze situatie. Zij voelden zich geïntimideerd door de Cubaanse Staat en vroegen politiek asiel in Suriname. Zij vroegen aan Suriname hen, als vluchtelingen, bescherming en verblijf te bieden. In De Nationale Assemblee liet de president hen geen hoop: ‘Cuba is een bevriende natie. Wij gaan geen politiek asiel verlenen aan mensen die denken hier spelletjes te komen spelen’. read on…

Theo Para kondigt nieuw boek aan

Publicist Theo Para heeft zijn nieuwe boek aangekondigd. Het gaat heten De Schreeuw van Bastion Veere, deel 2 en verschijnt in het najaar. Para maakte dit donderdag bekend tijdens het veel beluisterde Nederlandse programma NOS radiojournaal. Hij was er hoofdgast in verband met het 8 Decemberstrafproces. De dienstdoende reporter verstond de titel blijkbaar niet goed en sprak van De schreeuw van Bastiaan Veere. read on…

Bouterse blokkeert voortzetting strafproces Decembermoorden

Regering geeft pg instructies op basis van artikel 148

 

De regering heeft unaniem besloten om artikel 148 van de grondwet in werking te stellen. Dit heeft minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zojuist meegedeeld aan journalisten die postgevat hebben bij De Nationale Assemblee. “De puzzel is al opgelost”. read on…

Van der San, Para, Spong en Schalkwijk over de Grondwet en de rechtsstaat

Hoe inmenging in het strafproces?

door Eugéne van der San

Als de krijgsraad de historie van de Amnestiewet in haar besluitvorming had meegenomen, dan kon men niet tot deze uitspraak komen, dat de Amnestiewet van 12 april 2012 als “inmenging in de strafzaak bij de rechter moet worden beschouwd, ingevolge artikel 131 lid 3 van de Grondwet”, omdat deze wet een wijziging betreft van de Amnestiewet van 19 augustus 1992. In die Amnestiewet is o.a. bepaald dat ook wanneer een zaak bij de rechter in behandeling is deze moet worden stopgezet, derhalve kan de wijziging op zich, nooit een inmenging opleveren. read on…

Een gemiste kans

door Theo Para

De waarde van het moment ligt in de mogelijkheid van keuze. Mensen zijn niet veroordeeld oude gedragspatronen te herhalen. Zij kunnen uit hun comfortzone treden en verrassen, nieuwe keuzen maken. Het helpt om momenten die daartoe de kans bieden te herkennen. Toegegeven, het kan soms wat onzekerheid en wellicht angst met zich brengen. Maar moedig is niet hij (zij) die geen angst kent, maar hij die ondanks angst toch doet wat zijn geweten goed acht. read on…

Ambassadeur China over de schreef

door Theo Para

Ambassadeur Yang Zigang wordt niet tegengesproken in Suriname. Hij is de vertegenwoordiger van het machtigste buitenland in Suriname, de Volksrepubliek China. Van de detailhandel tot de telecommunicatie, van het hout tot het leger, van computers in verkiezingstijd voor de paarse First Lady, tot de universiteit en de renovatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de hand van China reikt haast overal. read on…

Buitenlandspook en roekeloosheid president

door Theo Para

Zowel bij de onthulling van het Waterkant-monument voor slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog, als bij de ‘opening’ van het Memre Buku kazernemonument voor de gevallen militairen in die oorlog − ver van plaatsen delict en slagveld − leek niet de nagedachtenis van de slachtoffers, maar de politiek-historische zelfrechtvaardiging van de zittende macht centraal te staan. Geen levende herinneringen aan de gevallen burgers of militairen voerden de boventoon. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter