blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Nicolaas Quito

Stephan Sanders gaf vijfde Cola Debrot-lezing

Op vrijdag 16 februari 2018 gaf schrijver, columnist en programmamaker Stephan Sanders op verzoek van de Werkgroep Caraïbische Letteren de vijfde Cola Debrot-lezing in het OBA-Theater aan het Amsterdamse Oosterdok. Het was een zeer persoonlijk verhaal kleur en er wel of niet bijhoren, over etniciteit en drie werelddelen, èn over het Caraïbische gebied waar het gemengde, de creoliteit de essentie van de samenleving uitmaakt, maar waar van de andere kant ook een heel fijnzinnig racisme voortwoekert, voor elk kleurtype wel één, waardoor het sprookje van het probleemloze multiculturele voorbeeld ook hevig wordt verstoord. Na zijn lezing (tekst volgt spoedig) werd Sanders geïnterviewd door Michiel van Kempen; daarna kreeg het publiek gelegenheid tot vragen stellen. Een fotoreportage.

Klik hier voor de tekst van de lezing.

read on…

Caraïbische Letterendag Junior in foto’s

Op zondag 1 oktober 2017 bruiste de hoofdvestiging van de Amsterdamse Openbare Bibliotheek van de activiteiten rond de Caraïbische Letterendag Junior. Tien schrijvers waren ervoor overgekomen uit het Caraïbisch gebied en 13 andere gaven ook acte de présence. Een fotoreportage van Nataly Linzey voor Werkgroep Caraïbische Letteren. read on…

Workshop schrijven en (auto)biografie

[Persbericht van Quito Nicolaas]

 

Dit najaar verzorgt schrijver Quito Nicolaas een tweetal workshops voor toekomstige schrijvers, dichters en belangstellenden. Dit ten einde het schrijverschap onder de Caribische gemeenschap, zowel jong en oud te stimuleren. read on…

Tiende promovendiweekend leerstoel Nederlands-Caraïbische Letteren UvA

In het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 september 2017 vond de jaarlijkse promovendibijeenkomst van de leerstoel Nederlands-Caraïbische Letteren van de Universiteit van Amsterdam plaats. Gastheer was voor dit tiende promovendiweekend het NiNsee in het gebouw De Bazel van het Amsterdams Stadsarchief aan de Amsterdamse Vijzelstraat. Op zondagmiddag was er een presentatie van verschillende promovendi en van literaire auteurs. Een fotoreportage. read on…

Poco a poco: verhalen uit Puerto Rico

door Quito Nicolaas

Al bij het lezen van de boektitel Poco a poco [Beetje bij beetje] van May Peters daagt een gevoel van de Zuidamerikaanse mañana-filosofie op die je doet denken aan de MTV-muzikale hit Despacito. Alleen gaat het hier om geschreven teksten van uitzonderlijke gebeurtenissen aan de rand van de werkelijkheid, in een schrijfstijl die eigen is aan de auteur. Bij het openslaan van de verhalenbundel tref je maar liefst 23 korte verhalen met een gemiddelde lengte van acht pagina’s, waarvan elk de moeite waard is om gelezen te worden. read on…

Met Open Ogen mist actualiteit

door Otti Thomas

Het lezen van oude columns is interessant als bevestiging dat er in de loop van de jaren veel is veranderd, ten goede of ten slechte. Of het kan leiden tot een gevoel dat er eigenlijk niet zoveel veranderd. De enige voorwaarde is dat het voor lezers duidelijk is in welke tijd of omstandigheden ze een column moeten plaatsen. Een inleiding of enkele voetnoten zijn wat dat betreft voldoende.
Met Open Ogen is een bundel met 42 oude columns van Quito Nicolaas. read on…

Idealisme als drijfkracht voor vernieuwing

Het studentenleven van Arubanen en Antillianen in de jaren ’60 – ‘70

door Quito Nicolaas

.
In de jaren zestig en zeventig verliet een groep jongeren het ouderlijk huis op Aruba en Curaçao en streek neer in Nijmegen om een nieuwe etappe in hun leven te beginnen. Zij hadden zich aangemeld voor de studies geneeskunde, rechten, psychologie, pedagogiek, andragogie en sociologie. Als tiener hadden ze op dat moment geen idee of de gekozen studie voor hen was weggelegd en welke maatschappelijke rol ze later zouden vervullen. Ze zagen de toekomst rooskleurig in en waren in elk geval blij dat ze vanaf nu een zelfstandig leven konden leiden, zonder het toeziende oog van pa en ma. De meesten zijn nu reeds op een pensioengerechtigde leeftijd beland en samen met Frits Goedgedrag, Carla Giskus en Henk Moeniralam blik ik terug op de woelige jaren ’60 en ’70. read on…

Populisme en culturele vervlakking: De tragiek van de Rijksgenoten

door Quito Nicolaas

Binnenkort moeten we naar de stembus om op 15 maart a.s. niet alleen een oordeel te vellen over de zittende regeringscoalitie, maar tevens een nieuwe ploeg aan te stellen die het vertrouwen van de kiezer voor de komende vier jaren geniet. De voorgaande Tweede Kamerverkiezingen werden gedomineerd door de issues veiligheid en integratie, die nagenoeg door iedere partij tot speerpunt van beleid werden gemaakt. Een binnenlands issue om de aandacht van de kiezer af te leiden, terwijl Nederland sinds 2008 de gevolgen van de economische crisis ervoer en steeds meer bedrijven over de kop gingen. Begonnen in 2007 als een crisis op de huizenmarkt in de VS, sloeg het in 2008 over in een bankencrisis en vervolgens naar Europa. Ook de eurozone kende intern met de financiële rompslomp rond Griekenland een eigen crisis, die tijdelijk werd uitgeblust. In Nederland besloot men tot allerlei bezuinigingen en vooral de culturele sector moest het ontgelden. Tal van gerenommeerde instituten als de bibliotheek van het Koninklijke Instituut voor de Tropen (KIT) en het NiNsee moesten haar deuren sluiten. read on…

Caribische literatuur in het onderwijs

door Quito Nicolaas

Met een stagnerende economie en een onderwijs dat geen stuwende kracht is voor de concurrentiepositie van Nederland, verzwakt men de eigen rol binnen de EU. Afgelopen vijftien jaar zijn tal van onderwijsvernieuwingenprocessen in gang gezet, met steeds weer niet het beoogde resultaat (SCP,2008). In een klimaat waar de sociaal-culturele tegenstellingen steeds groter worden en de tolerantiegraad onder jongeren verder afneemt, vergt dit vraagstuk onze aandacht. Het onderwijs kan in dezen als instrument dienen voor de economische groei, het adaptievermogen van het individu en als emancipatie van migrantengroepen. Vooral via het literatuuronderwijs kan een bijdrage worden geleverd aan de verbinding in de samenleving. read on…

Quito Nicolaas: ‘Ons verhaal moet verteld en gelezen worden’

door Wim Rutgers

 

“Als je een roman leest moet dit deuren openen naar een nieuwe wereld. Een wereld waarin je kennis neemt van een andere cultuur, geschiedenis en de verhoudingen tussen mensen.”

Wie het Wikipedia-lemma van Quito Nicolaas (Aruba) opzoekt vindt er naast de gebruikelijke korte beschrijving van leven en werk de opsomming van elf afzonderlijk verschenen publicaties met voornamelijk poëzie en proza, ook lijsten van bloemlezingen, korte verhalen en los verschenen gedichten die in diverse lokale en internationale bladen verschenen zijn. De lange lijst wordt besloten met de vermelding van kritisch werk in de vorm van bijdragen voor lokale kranten en een aantal essays van langer adem. Om die publicaties van de hand van de creatieve auteur als criticus gaat het mij hier. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter