blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Marrons

Het ongeschreven opvolgingsrecht bij de bosneger

door Bert Eersteling

Velen beweren of hebben het idee dat het een zeer wanordelijke toestand is in het binnenland, in casu met betrekking tot de opvolging van een dignitaris. Als wij kijken naar de actuele ontwikkelingen rond de opvolging van de overleden graman Belfon Aboikoni, dan lijkt het erop alsof er geen structuur (meer) is in opvolgingsrecht of opvolgingsgewoonte bij de bosneger. read on…

Joop Vernooij en SWI

Met het heengaan van Joop Vernooij hebben Suriname en de Stichting Wetenschappelijke Informatie (SWI) een hele goed vriend verloren. Hij was altijd bereid om activiteiten te ondersteunen daar waar mogelijk en heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de groei van SWI door mee te werken aan diverse publicaties. read on…

Matyau-gang benoemt alweer nieuwe granman

AANGEBODEN – Recent bereikte ons het nieuws dat de Matyau’s nog een granman hebben benoemd. Ene Naze Amina uit Frans-Guyana zou te Dangogo (Pikin Rio) zijn ingewijd tot Saramaccaans stamhoofd. Prompt maakte ook de in ongenade gevallen Albert Aboikoni bekend dat niet Amina, maar hij de rechtmatige vertegenwoordiger zou zijn. Ondertussen is de chaos compleet, want er zijn nu drie granmans benoemd. Hoe is het zover gekomen? Wie zijn de mensen achter de laatste twee benoemingen en wat drijft hen? read on…

Traditioneel gezag en grondrechten

door Ettire Patra

Al eeuwen worden de rechten van de binnenlandbewoners (Marrons en inheemsen) met de voeten getreden door de mensen die van buiten uit een ware invasie plegen op de bestaanszekerheid van deze tribale volken. Hierbij gaat het niet alleen om de stedelingen, maar ook het buitenland. read on…

Albert Aboikoni geen granman der Saamaka

[Ingezonden]

Diep geschokt en zeer teleurgesteld hebben wij kennis genomen van de onvermoeide pogingen van Albert Aboikoni om te worden benoemd tot de Granmanschap der Saamaka. read on…

Surinaamse marrons krijgen grond in West-Afrika

De Surinaamse marron-gemeenschap krijgt de beschikking over een stuk grond in West-Afrika. Dit heugelijk feit wordt op zaterdag 29 oktober tijdens een culturele ontmoeting in Utrecht bekrachtigd tussen vertegenwoordigers van de marron-gemeenschap en Ekue Leopold Messan van de Stichting Togo Tourism & Development. read on…

The legacy of Slavery and Indentured Labour (1)

Van de redactie van dWTL

Het gebeurt niet vaak dat er een serie boeken verschijnt. En al helemaal niet over een onderwerp dat Suriname raakt. De aanleiding was een conferentie in juni 2013, onder de titel: ‘The Legacy of Slavery and Indentured Labour. Conference on Bonded Labour, Migration, Diaspora and Identity Formation in Historical and Contemporary Context’. read on…

Vids start bewustwordingscampagne

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) start op 20 juli een bewustwordingscampagne om de Surinaamse gemeenschap en beleidsmakers bewust te maken van de rechten en de positie van de inheemse volken Suriname. De voorzitter van de Vids, Loreen Jubitana zegt dat het tijd wordt dat de inheemsen zelf aan het woord komen, nadat anderen voor hen hebben gesproken. read on…

In memoriam: Barabas

door Sandew Hira

Brunswijk had luid en duidelijk op de radio verkondigd: hij zou nooit met me praten! Op de Dag van Nationale Rouw zat hij twee stoelen verwijderd van mij. Ik had hem verwelkomd, gaf hem een hand en zei dat ik blij was met zijn komst. Na de ceremonie namen we afscheid. Ik riep nog terwijl hij wegliep: “Un kan taki toch?” Hij riep terug: “Zeker!” Brunswijk heeft zich een staatsman getoond. Zijn persoonlijke emoties weet hij ondergeschikt te maken aan het belang van het land. Het is niet de eerste keer dat hij dit doet. read on…

Feestelijke viering Keti Koti in Klaaskreek

door Audry Wajwakana

Brokopondo – Kinderen in vrolijk gekleurde koto’s gaan dansend voorop in een mars door het dorp Klaaskreek. Vrouwen in prachtige Afrikaanse kleding en enkele inheemsen gekleed in traditionele klederdracht lopen achter de kinderen aan. Onder begeleiding van de sambura en zang van de inheemse groep Sri Shiritjo-Yana is er een prodo waka gehouden vanuit de EBGS-kerk naar de grote recreatiezaal waar Keti Koti groots in het dorp wordt gevierd. De stoet zwelt aan naarmate die verschillende straten aandoet. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter