blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: koninkrijksrelaties

De koninkrijksrelaties: heden en toekomst

KR-lezingen en discussies
Op donderdag 28 juni 2018 organiseert de directie Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een lezing met als onderwerp:  De koninkrijksrelaties: heden en toekomst. Gert Oostindie en Wouter Veenendaal zullen op basis van recent gepubliceerde artikelen een overzicht geven van de huidige stand van zaken in de koninkrijksrelaties. read on…

Nederland heeft zich uitgeleverd aan Venezuela

door Ronald van Raak

Aruba, Curaçao en Bonaire waren deze week wereldnieuws, nadat Venezuela de grenzen met de eilanden had gesloten. Aruba ligt 23 kilometer voor de kust van Venezuela. De Venezolanen zouden massaal geld en goed naar de eilanden smokkelen en daarmee de economie van dat land ik gevaar brengen. Maar Venezuela heeft de eilanden helemaal niet nodig om de economie kapot te maken, dat kan de regering heel goed zelf. Het gaat niet om smokkel, maar om wereldpolitiek. read on…

Integratie naar gelijkwaardige Koninkrijksrelaties

Het Nederlandse bestuur heeft vooralsnog verzuimd om daadwerkelijk gemeenten van de Caribische eilanden te maken en onthield hen hun juiste plaats in het Nederlandse staatsbestel.

door Aart G. Broek en Jan Wijenberg read on…

A sense of belonging / Artwell Cain

Het boek A Sense of Belonging; Multiple Narratives of English speaking Arubans; Migration, Identification and Representation is net gepubliceerd. Het boek, geschreven door Artwell Cain, is een gedeelte van een tweedelig project. read on…

Klein Koninkrijk

door Farid Tabarki

Nederlanders beseffen amper dat het Koninkrijk tot voorbij de Noordzee reikt. Het wordt tijd voor ‘One Kingdom – Four Countries’. read on…

Afscheidsrede Staatsraad voor Aruba mr.dr. A.G Croes

Rede bij het afscheid van de Raad van State, uitgesproken door Staatsraad voor Aruba mr.dr. A.G Croes op 1 juni 2016

Om met de deur in huis te vallen: de perceptie op grond waarvan de besluitvorming in het Koninkrijk geschiedt en dien ten gevolge ook de aard van de werkzaamheden van de Raad van State van het Koninkrijk wordt al een halve eeuw bepaald door de stand van de Nederlandse geldkraan. read on…

Aruba Dushi Tera

‘Aruba Dushi Tera’, zo luidt de titel van het fullcolour magazine waarvoor de regering van Aruba het initiatief heeft genomen. Het blad is bedoeld om iedereen in Nederland die een band met Aruba heeft op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het eiland. Aruba Dushi Tera zal elke twee maanden verschijnen.

Stuur een e-mail met als onderwerp ‘Magazine Aruba Dushi Tera’ en uw naam, evt. naam van bedrijf of organisatie en adres naar voorlichting@arubahuis.nl en u krijgt Aruba Dushi Tera in het vervolg gratis toegestuurd. read on…

Nederland op Caribisch oorlogspad?

door Dick Drayer

Nederland is op oorlogspad. De laatste aanwijzing van de Rijksministerraad voor Sint Maarten is opmerkelijk, maar past in de nieuwe verhoudingen die het moederland heeft met de eilanden overzee. Niet eerder bemoeide Nederland zich zo nadrukkelijk met de poppetjes: de gouverneur krijgt opdracht te wachten met de benoeming van kandidaat-ministers en de kandidaat-minister-president op het Bovenwindse eiland. read on…

Groeten uit de Gouden Eeuw

Aruba zit financieel in de problemen! read on…

Schaamtevol onderuit in de West

door Aart G. Broek

Met een uitdagend gevoel voor dramatiek ging de Arubaanse premier Mike Eman in hongerstaking. Hij protesteerde hiermee tegen Nederlandse bemoeienis met het financiële en economische beleid van zijn land. Minister Ronald Plasterk, die de Nederlands-Caraïbische eilanden in zijn portefeuille heeft, riep hem op om toch vooral ‘rustig en redelijk’ te blijven. Na ongekende publiciteit voor zijn standpunten beëindigde Eman zijn protest. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter