blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Groot Klaas de

Caraïbische Letterendag Junior in foto’s

Op zondag 1 oktober 2017 bruiste de hoofdvestiging van de Amsterdamse Openbare Bibliotheek van de activiteiten rond de Caraïbische Letterendag Junior. Tien schrijvers waren ervoor overgekomen uit het Caraïbisch gebied en 13 andere gaven ook acte de présence. Een fotoreportage van Nataly Linzey voor Werkgroep Caraïbische Letteren. read on…

Nog een beeld van Boeli van Leeuwen

door Klaas de Groot

Door een gelukkig toeval kwam ik erachter dat de rij gedichten die op Caraïbisch Uitzicht geplaatst zijn, omdat ze met Boeli van Leeuwen te maken hebben, nog geen einde heeft. Bij het stukje ‘Boeli van Leeuwen in Leiden’, ook op C.U., plaatste dichteres Hanneke Eggels een opmerking waardoor ik gewezen werd op haar bundeltje Bon Bini uit 2004. read on…

De geest moet waaien: Boeli van Leeuwen in Leiden

door Klaas de Groot

In het Dagblad van het Noorden van 10 juni 2017 staat een column van Tommy Wieringa, waarin hij beschrijft hoe hij de geest van Boeli van Leeuwen twee keer ontmoet in Leiden en wel precies in het centrum, in de schaduw van De Burcht, daar waar de Nieuwe en de Oude Rijn samen komen. De eerste keer dankzij een toevallige ontmoeting met een vrouw die een boek geschreven heeft over Curaçao, waarin ook Boeli van Leeuwen figureert. De tweede ontmoeting vindt plaats via ene Verschoor die veel kan vertellen over de Curaçaose auteur. read on…

De (zee)laarzen van Bernardo Ashetu

door Klaas de Groot

“Mama, als men je eens zou vragen: ‘Was je zoon ooit gelukkig’. Zeg dan: ‘Hij trok soms laarzen aan die hem met één stap miljoenen mijlen vooruitbrachten. Daardoor bereikte hij soms Poëzieland en bevrijdde zich alzo van een heel vies rond dingetje dat als slaafje van de zon draait om hem heen. Mijn zoon moet zich in die ogenblikken wel zeer gelukkig hebben gevoeld’ ” . (1) Dit schrijft Henk van Ommeren aan zijn moeder in 1952, 23 is hij. Hij is inmiddels marconist geworden, na een opleiding op het vliegveld Zanderij, niet ver van zijn geboorteplaats Paramaribo. Zijn eerste zeereizen zijn achter de rug. read on…

Bernardo Ashetu en de magnetische pool

door Klaas de Groot

Kort na de Tweede Wereldoorlog maakt de jeugdige Hendrik George (Henk) van Ommeren zijn eerste scheepsreis op de Koningin Juliana langs de Surinaamse kust, vertelt Michiel van Kempen in een Bzzlletin artikel uit 1998. Van Ommeren is dan nog geen twintig, hij is van 1929. Na de ULO in zijn geboorteplaats Paramaribo, aan de Hendrikschool, afgerond te hebben, heeft hij een telegrafistencursus op het vliegveld Zanderij gevolgd. read on…

Boeli van Leeuwen en de woestijn

door Klaas de Groot

Curaçao was in poëtische, dus ook in figuurlijke zin een woestijn voor Boeli van Leeuwen. In zijn bekendste gedicht ‘In dit licht’ zegt hij het zo: “dit is geen land van melk en honing / maar van sprinkhaan en profeet”. Dat gedicht opent niet voor niets het beeldende Curaçaose fotoboek In dit licht uit 1995 met foto’s van Carlos Tramm en teksten van Van Leeuwen. Teksten die behalve het genoemde gedicht prozagedichten lijken te zijn. read on…

Boeli van Leeuwen, Creutzberg en Corsow

door Klaas de Groot

In de literaire nalatenschap van Boeli van Leeuwen die in december 2013 officieel werd gedeponeerd in het Letterkundig Museum in Den Haag, zaten geen resten van het scenario van de film Corsow. Dat scenario maakte Van Leeuwen voor de speelfilm die regisseur Peter Creutzberg (1921 – 2011) wilde maken, in 1965 op Curaçao. read on…

Eer voor Joseph Sickman Corsen

door Klaas de Groot
Curaçao 24 april 2015

De nazaten van Joseph Sickman Corsen (1853-1911) mochten 23 april op de bovenverdieping in de Nationale Bibliotheek in Willemstad op Curaçao een hoek onthullen waar aandacht wordt besteed aan de man die als grondlegger van de Papiamentstalige literatuur wordt gezien. read on…

Geniale Anarchie in Curaçaos archief

door Klaas de Groot

Het Nationaal Archief van Curaçao heeft de originele typoscripten van Boeli van Leeuwens veelgelezen verhalenbundel Geniale Anarchie verkregen. Hans Vaders, de oud-hoofdredacteur van de Curaçaosche Courant, nu werkzaam bij het dagblad Amigoe, heeft de stukken aan het Nationaal Archief overgedragen. Ze liggen daar ter inzage voor het publiek. read on…

Boeli van Leeuwen, toen de dood op zijn schouder tikte

door Klaas de Groot

 

Wie op de begraafplaats Bottelier op Curaçao naar het graf van Boeli van Leeuwen zoekt, kan het best recht voor het opvallende  grafmonument gaan staan dat neergezet is voor de ‘Doktoor’. Voor  Moises Frumencio da Costa Gomez, de door Van Leeuwen zo krachtig  bewonderde politicus. Vanaf die plek is de wand te zien waarin het graf van de auteur en zijn vrouw Dorothy Debrot is ondergebracht. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter