blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: erfgoed

Zinkplaten en planken

Hoewel later dan bedoeld, wordt U wordt van harte uitgenodigd voor de feestelijke presentatie van Zinkplaten en planken; Het verdwijnen van de houten volkswoningen in Paramaribo, een fotoboek van Wim Verboven over de kleine houten stadswoningen in Paramaribo. read on…

Nationale Assemblee speelt landjepik met cultureel erfgoed

De Nationale Assemblee is gehuisvest in het gebouw van de voormalige Buitensociëteit Het Park in Paramaribo, aan het Onafhankelijkheidsplein. Blijkbaar is er niet genoeg ruimte voor de leden want er zijn op de grens met de achterliggende officierswoningen enkele lelijke containers geplaatst waarin kantoor gehouden wordt. Nu is zonder overleg besloten om een deel van de erven die achter de historische officierswoningen liggen, in te pikken en een nieuwe schutting te plaatsen. read on…

Verre forten, Vreemde kusten

Nederlanders hebben door de eeuwen heen forten en andere verdedigingswerken op vele locaties ver van Nederland gebouwd. Meestal dienden deze ter bescherming van Nederlandse belangen. Denk hierbij aan de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) die van de Staten Generaal een geweldsmandaat kregen om oorlog te voeren met rivaliserende Europese mogendheden. En ook aan de koloniale aanwezigheid in Nederlands Indië. read on…

Erfgoed Penards aanzet tot Kari’na cultuurbehoud

De informatie in de eeuwenoude manuscripten van de Penard-broers over de Kari’na Inheemsen is niet nieuw! “Omdat de informatie is vastgelegd, lijkt het nieuw”, zegt Kari’na cultuurkenner Ricardo Pané. Eeuwen na Columbus, hebben wij onze cultuur nog overleefd. Wij (be)leven die elke dag. We drinken pepre watra en dansen de sambura. En toch, de manuscripten zijn onbeschrijfelijk waardevol. “Die behoren allemaal tot het immaterieel erfgoed.” read on…

Twee Caribische tradities op Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

De van oorsprong Caribische tradities tambú en kaha di òrgel zijn officieel op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst. Stichting SPLIKA nam het initiatief hiertoe, omdat ze dit ziet als concrete actie om de tradities zichtbaar te maken en te delen. Ze vindt het belangrijk om deze cultuuruitingen in Nederland levend te houden en te zorgen dat de kennis, passie en liefde ervoor doorgegeven worden naar volgende generaties. Gisteren ondertekenden vertegenwoordigers van Stichting SPLIKA en de directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland gezamenlijk het certificaat van de inventaris. read on…

Nationaal Archief start cursus Behoud Cultureel Erfgoed

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) is vandaag gestart met de cursus Behoud Cultureel Erfgoed, speciaal voor behoudsmedewerkers van archieven, bibliotheken en musea. Het doel van deze cursus is het vergroten van de kennis en deskundigheid op het gebied van conserveringstechnieken, teneinde het Surinaams cultureel erfgoed voor het nageslacht op verantwoorde wijze te behouden. read on…

Anansi, geef die fakkel door!

Feestelijke viering erkenning van de Afro-Caraïbische Anansi verhalen
Line-up: Wijnand Stomp, Jean Hellwig, Roland Colastica, Jerry ‘Kno’Ledge’ Afriyie, Hilli Arduin, Insayno en Pablo Nahar. read on…

De houten woningen van Paramaribo

De houten volkswoningen in Paramaribo hebben eeuwenlang het straatbeeld en daardoor ook het karakter van de stad bepaald. Wim Verboven is een project gestart en wil een fotoboek maken waarin een belangrijk deel van het gebouwd erfgoed is gedocumenteerd. read on…

Sloop in Timboektoe voor Strafhof in uniek proces

De strafzaak die vandaag begint bij het Internationaal Strafhof in Den Haag tegen een Malinese jihadist is in veel opzichten een primeur. Hij kan bewijzen dat een aanval op erfgoed niet onbestraft hoeft te blijven. read on…

Het Letterkundig Museum heeft 0 euro

Nul euro heeft het Nederlands Letterkundig Museum in Den Haag voor de aanschaf van belangrijk archiefmateriaal. Directeur Aad Meinderts spreekt er schande van in de Volkskrant: “J.C. Bloem, Anton de Kom, Hella S. Haasse, Harry Mulisch, Nescio, Sieb Posthuma, Annie M.G. Schmidt, J. Slauerhoff, Max Velthuijs en Joost Zwagerman – om zomaar wat namen te noemen van schrijvers en illustratoren wier archieven het Letterkundig Museum beheert – verdienen het met egards behandeld te worden. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter