blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Coutinho Brian

Zwart Glas 2.0

De tentoonstelling Zwart Glas 2.0 is een vervolg op de expositie Zwart Glas van het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. De wereld van het Nederlands en Leerdams glas heeft vooral een witte geschiedenis. Glasmuseum Leerdam keek kritisch naar haar eigen verleden en nodigde gastcurator Melvin Anderson uit om mee te denken over dit thema en de expositie Zwart Glas samen te stellen. Werken uit deze expositie zijn nu te zien op twee locaties in Amsterdam Zuidoost. Kunstenaars: Harvey Bouterse, Brian Coutinho, Chequita Nahar en Marcel Pinas. read on…

Slavery – contemporary arts incorporated?

Met Emmanuel Adjei & Marleen Ozgür, Leonce Raphael Agbodjelou, Boris van Berkum, Brian Coutinho, Victor Ekpuk, Patricia Kaersenhout, Charl Landvreugd, Marian Markelo, Wendelien van Oldenborgh, Marcel Pinas, Heidi Sincuba, Frouwkje Smit.
Heidi Sincuba – Girl with book
Slavery – contemporary arts incorporated?belicht het thema slavernij en de erfenissen daarvan in Nederland vanuit het perspectief van de hedendaagse kunstenaar. In verschillende uitingsvormen en gelaagde beeldtaal krijgt het thema vorm en wordt er een verbinding gelegd tussen verleden, heden en de toekomst. In het randprogramma (informatie volgt) gaan kunstenaars en gasten met elkaar in gesprek gaan over de rol als kunstenaar in het debat over slavernij. Live performances en film leiden de gesprekken in.
Galerie Sanaa
za 31 augustus t/m za 19 oktober

Klik hier voor meer info

Agnosia: Zwarte Nederlandse kunstenaars krijgen een podium

door Stuart Rahan

Amsterdam Zuidoost – In vervolg van het debat Am I Black Enough for You vorig jaar in Rotterdam, heeft kunstenaar Charl Landvreugd nu als curator de tentoonstelling Agnosia samengesteld. Op zijn uitnodiging participeren zeven kunstenaars in de groepstentoonstelling, die gehouden wordt in het kunstcentrum CBK Zuidoost.

Als voorwaarde stelde de curator dat de deelnemende kunstenaars, door Landvreugd zwarte Nederlanders genoemd, niet alleen een zwarte koloniale achtergrond moesten hebben, maar hun navelstreng ook nog begraven moet zijn in de Nederlandse grond.
Vanuit die achterliggende gedachte en opgegroeid in de sociale Nederlandse omgeving hebben zeven kunstenaars werk gemaakt. “Ik streef ernaar om de omlijning van het zwarte perspectief iets duidelijker gestalte te geven door de mensen die deze vorm van Nederlandsheid beleven”, verklaart Landvreugd zijn insteek. Het is al sinds enkele jaren dat zwarte kunstenaars, ook uit Suriname, regelmatig hun werk in Nederland exposeren of deel uitmaken van een groepsexpositie. Hun werk wordt dan besproken op grond van hun etnische afkomst en beoordeeld vanuit een multiculturele hoek.

Rose Manuel zit op een met nephaar beklede stoel aan een met nephaar bedekte tafel, klaar om haar net bereide haarmaaltijd op te eten. Haar performance is onderdeel van de tentoonstelling Agnosia, die tot eind september te zien is in het Centrum voor Beeldende Kunst in Amsterdam Zuidoost.


Import-Amerikaan

Wat Charl Landvreugd nastreeft, is een zekere omlijning terwijl kunstenaars en kunst zich moeilijk laten inkaderen. Kunstenaars en kunst zijn juist cultuuruitingen die grensoverschrijdend zijn. Agnosia stelt volgens Landvreugd voor om die nieuwe groep Nederlanders aan te duiden met de term Zwart Nederlands, vergelijkbaar met Fries Nederlands of Limburgs Nederlands op basis van de beleving van cultuur.
Daarentegen trekt Stephan Sanders in zijn essay de vergelijking met Amerika, dat ten opzichte van Europa wel als immigratiegebied ontwikkeld heeft. “Je hoeft niet per se als Amerikaan geboren te zijn om toch een ‘echte Amerikaan’ te worden.” Een aantekening die voor het Europese continent met een zekere teleurstelling en nijd wordt aanschouwd.
Het integratieproces in Europa, is als gevolg van allerlei behoudende factoren van immigranten niet zo succesvol verlopen. En dan te bedenken dat de autochtone Amerikaan in zijn woon- en leefklimaat veelal op grote achterstand leeft in vergelijking met de import-Amerikaan.
Stephan Sanders vraagt zich af of de afro-Nederlandse identiteit waar Landvreugd naar op zoek is, te vergelijken is met de Amerikaanse. Hij antwoordt positief: “Het moet een politieke identiteit zijn, die gebaseerd is op een keuze, eerder dan op de bloedlijn.” In het verlengde daarvan wil Sanders weten hoe het idee met betrekking tot de kunsten zich verhoudt met de tentoongestelde werken en de titel Agnosia. “Het gevaar bestaat dat hier stiekem het “ius sanguinis (recht van het bloed)” weer gebruikt wordt, nu op de al even wankele basis van de zwarte huidskleur.”

Agnosia staat voor niet bekend, niet weten, verlies van kennis en of curator Landvreugd die ontbrekende kennis haalt uit de zeven kunstenaars en hun werk, zal door elke bezoeker verschillend ingevuld worden. Kunst roept oergevoelens op die te maken hebben met de culturele en politieke bagage die in de loop van de tijd zijn verzameld. De zeven in Nederland geboren kunstenaars zijn Avantia Damberg, Brian Coutinho, Faranú, Felix de Rooy, Patrick de Vries, Rose Manuel en Tiquestar Illuminat Rex. Rose Manuel gaf een performance waarin zij vrouwen met kroes haar een spiegel voorhoudt. Gekleed in weinig verhullende kleding gemaakt van nephaar bereid zij een haarmaaltijd om deze op een met haar bedekte tafel, zittend op een met haar beklede stoel, te verorberen.

De expo Agnosia is tot en met 24 september te zien in het Centrum voor Beeldende Kunst in Amsterdam Zuidoost.

[uit de Ware Tijd, 16/07/2011]

Agnosia

Een verkenning door Charl Landvreugd van zwarte Nederlandse kunstenaars: werk van Felix de Rooij, Avantia Damberg, Faranú, Patrick de Vries, Tiquestar Illuminat Rex, Brian Coutinho en Rose Manuel (foto links).

Opening 14 juli.

Klik hier voor meer informatie.

Agnosia: groepstentoonstelling Zwart Nederlandse kunstenaars

Brian Coutinho, Avantia Damberg, Faranú, Roos Manuel, Tiquestar Illuminat Rex, Felix de Rooij en Patrick de Vries

Gastcurator/kunstenaar Charl Landvreugd verkent met Agnosia verschillende uitingen van beeldtaal van Zwart Nederlandse kunstenaars. Voor deze groepstentoonstelling selecteerde Landvreugd kunstenaars die werden geboren en/of opgroeiden in Nederland. Hij wil laten zien op welke wijze hun positie als Zwarte Europeaan zichtbaar is in hun werk.

Avantia Damberg, I let go.
Tekening, marker op papier

Agnosia is het onvermogen om iets te herkennen dat wel met de zintuigen wordt waargenomen. De term krijgt zijn betekenis met de vragen die Landvreugd aan de orde stelt: Worden extra tekens en symboliek in de beeldtaal van de kunstenaar begrepen door de kijker/criticus en is het wel de bedoeling dat ze worden begrepen?

Landvreugd toont zijn verkenning van het Zwart Nederlandse kunstenaarslandschap aan de hand van een sculptuur van Felix de Rooij, tekeningen van Avantia Damberg en Faranú, schilderijen van Patrick de Vries, een wandtekening van Tiquestar Illuminat Rex, keramiek van Brian Coutinho en een performance van Roos Manuel.

Opening op donderdag 14 juli om 17 uur
Te zien t/m 24 september

Plaats: CBK Zuidoost, Amsterdam

Anton de Komplein 120
Amsterdam

Kunstcafé: donderdag 22 september om 17 uur met gastcurator Charl Landvreugd, Egbert Alejandro Martina en de deelnemende kunstenaars

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter