blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: architectuur

Zinkplaten en planken

Hoewel later dan bedoeld, wordt U wordt van harte uitgenodigd voor de feestelijke presentatie van Zinkplaten en planken; Het verdwijnen van de houten volkswoningen in Paramaribo, een fotoboek van Wim Verboven over de kleine houten stadswoningen in Paramaribo. read on…

Nationale Assemblee speelt landjepik met cultureel erfgoed

De Nationale Assemblee is gehuisvest in het gebouw van de voormalige Buitensociëteit Het Park in Paramaribo, aan het Onafhankelijkheidsplein. Blijkbaar is er niet genoeg ruimte voor de leden want er zijn op de grens met de achterliggende officierswoningen enkele lelijke containers geplaatst waarin kantoor gehouden wordt. Nu is zonder overleg besloten om een deel van de erven die achter de historische officierswoningen liggen, in te pikken en een nieuwe schutting te plaatsen. read on…

Verre forten, Vreemde kusten

Nederlanders hebben door de eeuwen heen forten en andere verdedigingswerken op vele locaties ver van Nederland gebouwd. Meestal dienden deze ter bescherming van Nederlandse belangen. Denk hierbij aan de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) die van de Staten Generaal een geweldsmandaat kregen om oorlog te voeren met rivaliserende Europese mogendheden. En ook aan de koloniale aanwezigheid in Nederlands Indië. read on…

Het Congres van de Utopie

Het Congres van de Utopie vindt plaats vijfhonderd jaar nadat filosoof en staatsman Thomas More zijn fameuze tekst Utopia schreef. Het begrip utopie is jarenlang in een negatief daglicht gesteld: utopisch denken zou tot niets dan totalitarisme leiden. Het Congres van de Utopie stelt daarentegen dat de verbeelding van radicale maatschappelijke alternatieven een noodzakelijk onderdeel vormt van een democratische cultuur. read on…

Architectuur die helend is

Een nieuw type architectuur op Aruba, waarbij zintuiglijke waarnemingen centraal staan, is wat Antoine Bowers nastreeft. Bowers – reeds afgestudeerd als bouwkundig ingenieur – bereidt zich momenteel voor op de afstudeerfase van de studie architectuur. “Voor mij gaat het om de impact die gebouwen op mensen hebben. Op de steeds drukker wordende eilanden zie ik architectuur als therapeutisch middel om mensen geestelijk en spiritueel te helpen om bij zichzelf te komen.” Hij richt zich daarbij vooral op de emotie en atmosfeer in een gebouw en realiseert dat met behulp van ruwe lokale materialen. read on…

De houten woningen van Paramaribo

De houten volkswoningen in Paramaribo hebben eeuwenlang het straatbeeld en daardoor ook het karakter van de stad bepaald. Wim Verboven is een project gestart en wil een fotoboek maken waarin een belangrijk deel van het gebouwd erfgoed is gedocumenteerd. read on…

How to Stay in David Bowie’s Caribbean Villa

He was one of the world’s greatest musicians. And while the late David Bowie was known for many things, less well known was his love affair with the Caribbean island of Mustique in the Grenadines, where he built the Balinese-style Mandalay. And now you can rent it. read on…

Girjasing: ‘Vervanging wapen presidentieel paleis dom nationalisme’

Parlementariër Sheilendra Girjasing vindt de vervanging van het wapen van de ‘Geoctrooieerde Sociëteit’ aan het presidentieel paleis met het nationaal wapen ‘dom nationalisme’. ‘Het is een enge nationalistische gedachtegang om niet aan het koloniaal verleden te willen worden herinnerd’, meent hij. read on…

Plantages Curaçao wellicht werelderfgoed

Den Haag – Het Nederlandse kabinet heeft besloten de Plantages van West Curaçao mogelijk te gaan voordragen als werelderfgoed van Unesco. Minister Bussemaker heeft hiermee het advies van een internationale expertgroep overgenomen. read on…

Postcards From The Sexy Sailors: Styling In Bonaire

Most anyone’s list of stylish, sexy Caribbean destinations would not include Bonaire. The middle child of the Dutch ABC islands has long been known for incredible scuba diving, a massive flamingo population and not much else.

Leave it to our friends The Sexy Sailors, though, to show us another side to this uncommon island… read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter